Accelerated Mobile Pages (AMP) je flexibilní technologie, která umožňuje tvorbu rychlých webových stránek a reklam, které fungují bez problémů napříč všemi zařízeními a platformami. Jedná se o relativně novou a zajímavou technologii.

AMP je navrhnuto tak, aby poměrně přirozeně zapadlo do již existující struktury webu a kódu. Zásadní výhodou AMP stránek je především extrémně rychlé načítání. AMP Checker pomůže s kontrolou správného nasazení AMP a validací AMP HTML.

Vložení vstupních dat

K vložení vstupních dat použijte sekci URL Minerů, kam importujte dataset URL jednou z nabízených metod. Report si můžete pojmenovat kliknutím na pole Název datasetu. Zaškrtnutím checkboxu Uložit dataset si data uložíte k dalšímu použití.Výběr a konfigurace mineru

V sekci pro výběr minerů zvolte AMP Checker, který slouží pro kontrolu Accelerated Mobile Pages.Poté stiskněte tlačítko Získat data, které vás přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu dat se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.Výstup z mineru

Výstupem je tabulka s několika sloupci, které obsahují informace o stavu AMP.

Ukázka výstupního reportu

Popis sloupců

Input: URL, ke kterým se získávala data
Status code: Stavový kód, který vrací vložená URL
AMP: Informace, zda bylo na stráce nalezeno AMP značkování
rel=amphtml: Informace o AMP URL
Valid: Informace, zde je AMP značkování na stránce validní
Schema.org: Nalezené entity pro značkování strukturovaných dat
Canonical URL: Kanonická URL pro vloženou URL na vstupu

Připnutí k projektu

Hotový report si můžete připnout k dříve založenému projektu.

Analýza výstupu

U sloupce AMP se zaměřte se na řádky, které neobsahují hodnotu "yes". Opravte všechny chyby a proveďte opětovnou kontrolu. Pozor! Stránky, které obsahují pouze rel=amphtml se zobrazují s hodnotou "no". Toto je v pořádku, protože AMP značkování obsahují až URL uvedené v rel=amphtml.

U sloupců rel=amphtml a Canonical URL se zaměřte se na řádky, které obsahují jiné URL, než byste očekávali. Oba sloupce musí obsahovat validní URL. Těmto datům věnujte velkou pozornost a po úpravách vždy provádějte opětovné kontroly.

U sloupce Valid se zaměřte na řádky, které neobsahují hodnotu "yes". Opravte všechny chyby a proveďte opětovnou kontrolu.

Tipy a využití v praxi

Doporučujeme vkládat URL, které vrací status kód 200. Chyby v AMP HTML můžete debuggovat ještě před implementací pomocí oficiálního nástroje The AMP Validator. A pro průběžnou kontrolu jednotlivých URL můžete vyzkoušet rozšíření do Chrome opět pod názvem AMP Validator.

Závěr

AMP je zajímavá technologie, která rozhodně stojí za pozornost. V současné chvíli má velké využité především pro webové publishery. Ale postupně proniká i do oblasti e-commerce. Nicméně implementaci AMP raději doporučujeme nejdříve prokonzultovat se specialistou. Pro všechny totiž nemusí mít očekávaný přínos.

Po úspěšné implementaci již není nutné provádět kontroly příliš často. Průběžně doporučujeme ověřovat hlavně po různých úpravách webu, které by mohly AMP nebo rel odkazy ovlivnit. K průběžnému sledování chyb můžete využít AMP report v nové verzi Google Search Console.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.