Výsledky vyhledávání Google už dlouho nejsou jen prvních 10ti pozicích. K výstupům se postupně přidává více a více rozšíření, jako Adwords, answer boxy (odpovědi přímo do výsledků vyhledávání) a mnohé dlaší. Často už tak nestačí být prostě na první pozici, když se před vámi nachází pozice nultá s odpovědí na uživatelský dotaz nebo výpis lokálních firem.

SERP analyzer vám pomůže určit, na jaké dotazy se ve výsledcích vyhledávání vyskytují jaká rozšíření a kdo se umisťuje v prvních 10ti pozicích organických výsledků vyhledávání.

Výběr vstupních dotazů

Nejprve je třeba určit a vybrat dotazy, ke kterým budete chtít data získávat. Po jejich výběru je vlože na vstup Keyword minerů.Volba mineru

V druhém kroku zvolte miner SERP Analyzer, který získává data ze SERP Google a stiskněte Získat data.

Zpracování a analýza dat

Při zpracování vezme miner všechny dotazy, které mu uživatel vložil na vstup a postupně k nim získává data z Google. Na výstup pak uživateli vrací tabulku výstupu, podobnou níže uvedené:

Ukázka výstupního reportu

Popis sloupců

AdWords Top: Počet reklam AdWords v horní části výsledků vyhledávání.
#0 Feature: Rozšíření, nalezená v horní části výsledků vyhledávání. Seznam rozšíření naleznete zde.
#01-10 URL: URL daného výsledku vyhledávání (1. - 10. pozice).
#01-10 Title: Titulek daného výsledku vyhledávání.
#01-10 Description: Popis daného výsledku vyhledávání.
#01-10 Features: Rozšíření, které se netýká celého SERP, ale pouze konkrétního výsledku vyhledávání (hvězdičky,...).
AdWords Bottom: Počet reklam AdWords ve spodní části výsledků vyhledávání.

Výstupy lze použít jak pro jednoduchou analýzu struktury SERP (v této podobě jsou výstupy dostupné i v mineru SERP Position) a zároveň pro průzkumy dotazů v rámci analýzy klíčových slov. Díky výstupům totiž můžete odhadovat i potenciál jednotlivých dotazů nebo cílit na konkrétní rozšíření Google.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.