KLÍČOVÁ SLOVA Stav českého vyhledávání v 2021

Co jsou klíčová slova?

Klíčovými slovy se nejčastěji označují dotazy uživatelů do vyhledávačů. Tedy dotazy, které vyhledávače pro uživatele zpracovávají a poskytují jim na ně odpovědi.  Nejčastěji se toto označení používá v oblasti online marketingu.

Ověřte hledanost klíčového slova

Vyzkoušejte Keyword profiler a získejte hledanost a návrhy klíčových slov na jeden klik.

Nejhledanější klíčová slova v ČR

Nejhledanějším klíčovým slovem za rok 2020 bylo slovo Seznam, s hledanosti kolem 12 700 000 měsíčně.

TOP 10 klíčových slov

Mezi nejhledanějšími dotazy na Google jasně figurují nejvíce používané služby: – Seznam.czYoutube.comFacebook.com Dále služby přímo od Google: – Překladač - v TOP 10 je také verze bez diakritiky -> prekladacPočasí - hned na 11. pozici A velkou část tvoří také erotika a erotické weby.

Změny v TOP 10 oproti roku 2018

Největší nárůst v hledanosti v TOP 10 zaznamenalo slovo seznam.  Z původních 7 820 000 na 12 700 000, což představuje nárůst o 4 880 000 (+62,40 %), čímž si udrželo post nejhledanějšího slova na Google v ČR.

Největší nárůst hledanosti

Seznam

Nárůst hledanosti slova seznam je vidět i na grafu z Google Trends:

Největší nárůst hledanosti

Rapidní nárůst zaznamenali v 3/2020 kdy se začínala u nás pandemie koronaviru a na stránce Seznamu byly kromě aktuálních informacích o opatřeních i denně aktualizované statistiky vývoje pandemie.  Myslíme si, že i díky tomuto narostl počet vyhledávání dotazu seznam na Google.

Změny v TOP 10 oproti roku 2018

Největší pád hledanosti zaznamenal v TOP 10 dotaz facebook.  Z průměrné měsíční hledanosti 4 870 000 klesly na 4 470 000, tedy o -400 000 (-8,21 %). Přesto klesly z 3. pozice pouze na 4. v TOP 10.

Největší pád hledanosti

Facebook

Tato sociální síť čelila v posledním období různým skandálům a také její nepomohl ani nástup nových sociálních sítí (TikTok, Clubhouse ...).  Koneckonců, postupný úpadek hledanosti z roku na rok je vidět na grafu níže:

Největší pád hledanosti

Změny v TOP 10 oproti roku 2018

Největší skok, co se týče pozice (ne hledanosti) v TOP 10 zaznamenal dotaz Pornhub, kde se posunuly z 10. pozice na 6. nejhledanější slovo v ČR.  Pravděpodobně je to způsobeno kvůli neustálým zákazem setkávání a lockdownem, což je vidět i na grafu níže:

Největší nárůst pozice  v TOP 10

Další zajímavosti  v TOP 10

Do TOP 10 se dostali dvě nová slova: - prekladac - 9. pozice s hledanosti 1 350 000 - about you - jediný zástupce e-shopů, který se dostal právě na 10. pozici s hledanosti 1 340 000 To znamená, že logicky z TOP 10 museli i vypadnout nějaké 2 klíčová slova. Jsou to: - porno - z 9. místa propad na 12. místo s hledanosti 1 130 000 - idos - ze 6. místa propad na 13. místo s hledanosti 1 110 000

Další zajímavosti  v TOP 10

Idos můžeme označit za největší pád z TOP 10 co se pozice týká.  Způsobeno to bylo určitě právě lockdownem a zákazem vycházení/cestování, kterých bylo v roce 2020 nepočetaně. Na grafu níže je to krásně vidět (i rozvolnění opatření během léta, kdy lidé začali více cestovat a vyhledávat jízdní řády):

Idos

Hledanosti klíčových slov podle délky a počtu slov

Zajímavější pohled na hledaná klíčová slova nám nabízí analýza jejich délky a počtu slov.  Češi nejčastěji hledají dotazy o 3 slovech, ale nejhledanějšími jsou jednoslovné výrazy. Z pohledu počtu písmen je nejčastější délka dotazu 16 písmen. Nejhledanější slova však mají délku 6 písmen.

Hledanost podle počtu slov

Nejhledanějšími jsou jednoslovné výrazy.

Počet různých hledaných dotazů podle počtu slov

Češi nejčastěji hledají dotazy o 3 slovech.

Hledanost podle  délky slova

Z pohledu počtu písmen je nejčastější délka dotazu 16 písmen.

Počet různých hledaných dotazů podle délky slova

Nejhledanější slova mají délku 6 písmen.

Statistiky

Z grafů je vidět, že přibližně 90 % hledaných dotazů má do 30 znaků a 5 slov. Uživatelé z větší části hledají skrze krátké dotazy (většina dotazů má do 3 slov), ale velmi často chtějí poměrně komplexní odpovědi. To vysvětluje i orientaci vyhledávačů, které se v poslední době snaží více zaměřovat na komplexnější obsah/odpověď na uživatelský dotaz. Tedy často delší obsah nebo agregace dat z jiných webů (např. srovnávače,...).

Jak je na tom  long-tail

Dle pradávných pouček SEO specialistů se říkalo, že opravdu hodně hledaná je pouze velmi malá část dotazů.  Většinu hledanosti ale tvoří specifičtější dotazy s nižší hledaností, tzv. long-tail. Je tomu opravdu tak? Ve zkratce: Ano a data to naprosto potvrzují. Prvních 1 000 nejhledanějších dotazů tvoří pouze 20 % celkového objemu vyhledávání a prvních 10 000 nejhledanějších pouze 31 % z celkového objemu.  Potvrzuje se tedy, že long-tailové dotazy opravdu tvoří větší část vyhledávání. Co je ale vidět z grafu, je fakt, že ne vždy jsou long-tailové dotazy složené z velkého množství slov (nebo mnoha písmen).

Potenciál  klíčového slova

Jakmile budete mít data získaná, můžete na výpočet potenciálu klíčového slova použít následující vzorec: Hledanost / Konkurenčnost = Potenciál slova Čím vyšší potenciál slova, tím větší prioritu by v rámci vaší obsahové strategie mělo mít.

Děkujeme za pozornost! :-)