Už ste skúšali získavať dáta z Adwords Keyword Planner nástroja? Jeho najväčším problémom je u spracovávanie väčších objemov. Maximálne na výstup užívateľovi vráti 800 dotazov. Ale čo ak chce užívateľ tento objem pre väčšie množstvo dotazov?

Práve kvôli tomu je tu Adwords Suggest miner. Ten funguje tak, že vezme každý dotaz, ktorý užívateľ vloží na vstup, stiahne pre neho návrh z AdWords a na výstup vráti užívateľov všetky výstupy. Užívateľ tak nemusí po jednom precházať Adwords a získavať dáta. Ako na to?

Výber vstupných dotazov

Najskôr vyberte slová, pre ktoré chcete návrhy z Adwords získavať a vložte ich na vstup sekcie Keyword minerov. Uistite sa, že vo výstupoch nemáte žiadne duplicitné frázy. Väčšinou na vstup stačí pár desiatok dotazov, keďže ku každému z nich dostanete až 800 dotazov na výstupe.Po vložení dotazov zvoľte vedľa tlačidla Vybrať minery jazyk, pre ktorý chcete návrhy z Adwords získavať a stlačte tlačidlo Vybrať minery.

Voľba minera

V druhom kroku zvoľte miner Adwords Suggest, ktorý získava dáta z jeho návrhov a stlačte tlačidlo Získať dáta.

Spracovanie a analýza dát

Miner bude postupne spracovávať dotazy do Adwords a po dokončení užívateľa presmeruje do sekcie reportingu. Výstup pre dotazy "seo, marketing" vypadá napríklad nasledovne:

Ukážka výstupného reportu

Popis stĺpcov

Keyword: Našepkaný dotaz z nástroja Adwords Keyword Tool.
Cpc: Odhadovaná cena za preklik inzerátov AdWords u danej frázy.
Competition: Konkurencieschopnosť dotazu podľa nástroja Adwords. Viac o tom, čo je konkurencieschopnosťtu.
SearchVolume: Objem priemernej mesačnej hľadanosti frázy vo vyhľadávači Google. Tento údaj sa počíta ako priemer za posledných 12 mesiacov.
Source: Pre niektoré trhy používame aj viac zdrojov (napríklad pre Českú republiku nástroj Sklik). Tento stĺpec preto ukazuje, z akého zdroja bol dotaz našepkaný.
[Rok]-[Mesiac]: Objem hľadanosti dotazu za daný mesiac (kvôli možnosti určovania trendovosti)
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.