Pre vyhľadávače, rovnako ako pre užívateľa, sú autoritatívnymi zdrojmi tie, ktoré poskytujú aktuálny obsah, doplnený relevantnými existujúcimi zdrojmi. Bohužiaľ, odkazované zdroje často zaniknú alebo nešťastnou náhodou dojde k preklepu a stránka tak začne odkazovať na neexistujúce zdroje, čo môže znížiť jej autoritu. Pretože rovnako ako ľudia, ani vyhľadávače neveria obsahu, ktorý užívateľa vedie na neexistujúcí obsah. Kontrolujte preto pravidelne svoju obsahovú sekciu, či neobsahuje odkazy na neexistujúce zdroje pomocou Broken Link Checkeru v Marketing Mineri.

Vloženie URL, ku ktorím chce užívateľ získať dáta

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu. V prípade Broken Link Checkeru bude asi najlepšou možnosťou upload sitemap webu, ktorý chce užívateľ kontrolovať.Stlačením tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov. Tu užívateľ zvolí miner Broken link checker.

Spracovanie analýzy neexistujúcich odkazov

Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Ukážka výstupu mineru

Popis stĺcov

Input Data: URL, ktorú miner kontroloval
Destination: URL zdroja, ktorý vracia chybový stavový kód
Status Code: Stavový kód chybovej URL (v prípade, že na danej URL nenašiel miner žiadny chybový odkaz, tak vracia 200)
Type: Typ odkazu (interný/externý)
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.