Tabuľka Excel je základným výstupom Marketing Mineru, ktorý je dostupný užívateľovi po dokončení reportu. Jeho obsahom je vždy úvodný list (Report), ktorý zhŕňa informácie o získaných dátach, potom všeobecný list Dáta, ktorý obsahuje dáta, ktoré boli na výstupe dostupné pre samostatné riadky a potom ostatné listy podľa minerov, ktoré sa nedajú napárovať priamo do riadku.

Úprava vzhľadu

Po stiahnutí súboru a jeho otvorení sa užívatľl dostáva na úvodný list (Report). Niektoré verzie Excelu pred jeho manipuláciou žiadajú o povolenie, keďže ide o súbor, stiahnutý z internetu, podobne ako na obrázku nižšie:Pre manipuláciu so súborom musí užívateľ najskôr povoliť úpravy. Excel tiež občas zobrazuje výstupný súbor bez zalomenia, čo môže byť pre užívateľa neprehľadné. Na sprehľadnenie stačí odstrániť funkciu zalomenia:Tvorba filtra

Po prispôsobení pohľadu na dáta môže užívateľ použiť funkciu Filter. Tá z horných stĺpcov urobí filtračné pole, pomocou kterého užívateľ môže vyhľadávať riadky v stĺpcoch alebo inak filtrovať obsah datasetu:Príklady filtrácie obsahu

Základnou filtráciou je textové vyhľadávanie. Užívateľ vpíše časť textu, ktorej majú zodpovedať bunky označeného stĺpca a po stační tlačidla OK sa dostáva len k datasetu, zodpovedajúcemu zadaniu.

Ďalej má Excel dva základné a najpoužívanejšie typy filtrácií:

Filtre textu

V prípade, že sa v bunkách stĺpca nachádza textový obsah, umožňuje Excel užívateľovi filtrovať dáta pomocou filtrov textu. Tie fungujú podobne ako vyhľadávanie a ich funkcionalita je voči ich názvu intuitívna:Filtre čísiel

Ak sa v bunkách stĺpca nachádza číselný obsah, umožňuje Excel užívateľovi filtrovať dáta pomocou filtrov čísiel. Tie dovoľujú užívateľovi vybrať časť datasetu, ktorý zodpovedá zložitejším podmienkam o rozsahu alebo minimálnej či maximálnej hodnote buniek stĺpca.Podmienené formátovanie

Podmienené formátovanie slúži na podfarbenie buniek na základe ich hodnoty oproti celému stĺpcu. Príklad aplikácie a výstupu nájdete vo videu nižšie:

Tvorba grafov

Z výstupných dát potom môže užívateľ vytvárať grafické vizualizácie:Ďalšie návody pre Microsoft Excel:

Návody ako v Exceli tvoriť grafy nájdete na:
http://office.lasakovi.com/excel/grafy/
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.