Atribút hreflang je nepostrádateľnou súčasťou viacjazyčného webu. Pomocou Hreflang Checkeru si môžete rýchlo a jednoducho overiť, či máte jazykové značkovanie správne nasadené na všetkých stránkach.

Majiteľom viacjazyčných webov môže hreflang výrazne zjednodušiť život. Lepšie medzinárodné a regionálne cielenia alebo riešenia jazykových duplicít sú nezanedbateľnými výhodami.

Všetko, čo potrebujete vedieť o viacjazyčných weboch a implementácii hreflang, sa dočítate v oficiálnych inštrukciách od Google: Viacjazyčné stránky a stránky určené pre viacero oblastí.

Vloženie URL, ku ktorým chce užívateľ získať dáta

Na vloženie dát použije užívateľ sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu.Výber minerov a získanie dát

V sekcii pre výber minerov užívateľ zaškrtne checkbox pri mineri Hreflang Checker, ktorý slúži na kontrolu implementácie hreflangu.Potom užívateľ stlačí tlačidlo Získať dáta ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení sa odošlú na email užívateľa.

Výstup z minera

Výstupom je tabuľka s niekoľkými stĺpcami, ktoré obsahujú informácie o počte odkazovaných jazykových verziách, konkrétne URL jazykových mutácií a prehľad chybových URL.

Ukážka výstupu

Ukážka výstupu mineru

Popis stĺpcov

Input: URL, ku ktorým sa získavali dáta
Hreflang in SRC: Počet nájdených atribútov hreflang
Status: Stav nasadenia hreflangu a report prípadných chýb
Hreflang values: Jazyky, pre ktoré existuje hreflang atribút
Alternate URLs: Cieľové URL uvedené v rel=”alternate”

Pripnutie k projektu

Hotový report si môžete pripnúť k predošle založenému projektu.

Analýza výstupu

Pri stĺpci Hreflang in SRC sa zamerajte na riadky, ktoré obsahujú nulu alebo iné číslo, než je očakávaný počet jazykových mutácií.

Pri stĺpci Status sa zamerajte na riadky, ktoré neobsahujú hodnotu “OK“. Opravte všetky chyby a vykonajte opätovnú kontrolu.

Tipy a využitia v praxi
Odporúčame vkladať predovšetkým URL, ktoré vracajú status kód 200. Napríklad pri presmerovaných URL výstup zobrazuje chyby, ktoré môžu byť pre užívateľa mätúce. Hreflang checker totižto skontroluje URL v rel alternate na cieľovej stránke presmerovania oproti vloženej presmerovanej URL.

Záver

Hovorí sa, že implementácia atribútu hreflang nikdy nedopadne na prvýkrát. Hlavne na začiatku preto venujte kontrole veľkú pozornosť a po každej oprave znova skontrolujte, či je hreflang valídny a funguje správne pri všetkých URL.

Po úspešnej implementácii už nie je nutné vykonávať kontroly príliš často. Priebežne odporúčame overovať hlavne po rôznych úpravách webu, ktoré by mohli hreflang ovplyvniť, napríklad úprava štruktúry webu, úprava kanonických URL a podobne. Na priebežné sledovanie chýb môžete využiť report International Targeting v Google Search Console.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.