Našepkávače sú jedným zo základných stavebných kameňov analýzy kľúčových fráz. Pomáhajú užívateľovi odhaliť, aké otázky budú našepkané pri vložení špecifického vstupu a rozširovať tak prehľad o hľadaných otázkach. Marketing Miner pomáha užívateľom získavať z mnohých zdrojov (vyhľadávače, porovnávače,...) dáta, ktoré by tieto nástroje našepkali.

Vloženie slov, ku ktorým chce užívateľ získať našepkané frázy

Na získanie prehľadu o tom, čo by našepkali služby ako sú vyhľadávače, porovnávače apod. za frázy k špecifickému vstupu, je potreba najprv dané frázy do nástroja importovať. Na to užívateľ použije sekciu Keyword Minerov, kam importuje dataset fráz jednou z metód importu.Potom užívateľ vyberie krajinu, pre ktorú chce dáta získavať kliknutím na vlajku vedľa tlačidla Vybrať Minery a stlačením tohto tlačidla sa dostáva na výber minerov

Výber minera a získanie dát

Vo výbere minerov užívateľ zvolí Suggest, ktorý získava k vloženým otázkam dáta z našepkávačov rôznych služieb. Výber služieb je vymedzený podľa špecifikovaného štátu, ku ktorému chce užívateľ dáta získavať, teda pre CZ trh uvidí iné zdroje z našepkávačov než pri volbe US trhu.Užívateľ potom stlačí tlačislo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Ukážka výstupu mineru

Popis stĺpcov

Keyword: Fráza, ku ktorej boli stiahnuté návrhy z našepkávača
Source: Zdroj, z ktorého boli dáta stiahnuté
Suggest: Našepkané frázy
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.