Buď už v priebehu anaýzy kľúčových fráz alebo aj pri akejkoľvek práci s väčším datasetom otázok (napríklad z PPC) sa môže hodiť ich klasifikácia. Ale čo vlastne kategorizácia znamená a ako sa dá pracovať s jej výstupmi?

Čo je kategorizácia otázok

Kategorizácia znamená roztriedenie otázok podľa ich významu do rôznych tématických stĺpcov, v ktorích je uvedená bližšia špecifikácia kategorizácie (tzv. klasifikácia). Pre predstavu otázku SEO špecialista Praha môžeme roztriediť do kategorizácie Mesto a Názov služby s klasifikáciami Praha a SEO. Ako by taký výstup vypadal v tabuľke si môžete pozrieť nižšie:

Fráza | Mesto | Názov služby
SEO špecialista Praha | Praha | SEO
PPC konzulacia | | PPC
Brnenská firma | Brno |

Ako na kategorizáciu v Marketing Miner

Prejdite k tvorbe jednorázového reportu a zvoľte Keyword Minery. Na vstup vložte zoznam otázok, ktoré chcete klasifikovať, prejdite do ďalšieho kroku, zaškrtnite miner Kategorizácia a spustite tvorbu reportu.

Výstupom bude dokument, podobný nasledujúcemu:
Ukážka výstupu
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.