Skvelý obsah generuje organickú návštevnosť a je jednou zo základných opôr konvertabilného fungujúceho webu. O to viac zamrzí, keď vám ho niekto preberie a použije na vlastnom webe. Bráňte sa plagiátorstvu a nechajte Marketing Miner za vás kontrolovať, či niekto nepreberá váš obsah. Bráňte sa!

Vloženie URL, ktorích obsah chce užívateľ kontrolovať

Najskôr je potrebné špecifikovať konkrétnu URL, ktorej obsah chce užívateľ kontrolovať a v prípade zhody časti obsahu s iným webom, získať prehľad o tom, kto ho kopíruje. Užívateľ k tomu môže použiť buď sitemap alebo importovať výpis kontrolovaných URL.

Na vloženie dát použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu.Stlačením tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.

Voľba mineru

Na výbere minerov užívateľ zaškrtne Plagiarism Checker, čo je miner, ktorý stiahne obsah URL a zistí, či v databázi nemá iný dokument, ktrý by sa zhodoval vo výraznejšej časti obsahu.Ukážka výstupu

Ukážka výstupu mineru

Popis stĺpcov

Input Data: Vstupná URL, ku ktorej sa hľadali weby s duplicitným obsahom
Plagiarism URL: URL, ktorá obsahuje duplicitnú časť
Duplicate content: Odkaz na porovnávač obsahu URL na strane Marketing Miner, ktorý ukáže duplicitné časti obsahu
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.