Analýza zobrazenia stránok na mobilnej a desktopovej verzii môže odhaliť zabudnuté vizuálne chyby a ukázať, ako bude stránka vypadať v náhľadoch vyhľadávačov. Screenshot miner prechádza na základe vloženého užívateľského vstupu (sitemap, zoznam URL,...) jednotlivé URL a urobí screenshot desktopovej a mobilnej verzie webu.

Vloženie URL, ku ktorým chce užívateľ získať screenshoty

Ideálnym vstupom je buď vloženie príkladových URL zo schránky alebo import celej sitemap.
Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu.Stlačením tohto tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.

Voľba minera a získanie dát

V sekcii výberu minerov je potrebné zvoliť Screenshot miner, ktorý prechádza vložené URL a ofotí ich vzhľad vždy v mobilnej a desktopovej verzii.Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Ukážka výstupného reportu

Popis stĺpcov

Input: URL z ktorej se screenshot získaval
Screenshot: Odkaz na stiahnutie screenshotu desktopovej verzie URL
Mobile Screenshot: Odkaz na stiahnutie screenshotu mobilnej verzie URL
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.