Získavanie konktaktných údajov je pre linkbuildera často veľmi zdĺhavý a časovo náročný proces. V návode nižšie sa dozviete, ako tento proces z väčšej časti automatizovať pomocou Contact Finder minera, ktorý pomocou učiaceho sa algoritmu získava z vložených domén prioritne používaný email, kontaktnú stránku a odkazy na sociálne profily danej domény.

Vloženie domén, ku ktorým chce užívateľ získať kontaktné údaje

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu Domain Minerov, kam importuje dataset domén jednou z metód importu. Pri získavaní kontaktných údajov tak pôjde o dataset domén linkbuildera (napríklad z prieskumu trhu), ku ktorému chce získať kontaktné údaje.Stlačením tlačidla Vybrať Minery sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.

Výber minera a získanie kontaktných údajov

V sekcii výberu minerov potom uíivateľ zaškrtne Contact Finder, čo je miner, ktorý sa na základe vnútorného algoritmu, ktorý používa mnoho zdrojov (Whois, web,...), snaží získať prioritne používaný kontaktný email, kontaktnú stránku a sociálne profily webu a odhadnúť presnosť jeho výberu.

Výber Contact Finder minera

Uživatel potom stlačí tlačidloo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Ukážka výstupu mineru

Popis stĺpcov

Keyword/URL: Doména, ku ktorej miner získaval kontaktné údaje
Primary email: Primárny kontaktný email webu
Contact Page: URL kontaktnej stránky
Email accuracy: Odhadovaná presnosť získaných údajov v percentách
Facebook Page URL: URL stránky webu na sociálnej sieti Facebook
Twitter Feed URL: URL stránky webu na sociálnej sieti Twitter
Google+ Page URL: URL stránky webu na sociálnej sieti Google Plus
LinkedIn Page URL: URL stránky webu na sociálnej sieti LinkedIn
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.