Rychlost načítání stránek se postupně stává jedním ze základních stavebních kamenů použitelného webu. Uživatelé se stávají náročnější a web již dlouho dobu směřuje od komplexity k rychlost a jednoduchosti. Nejen proto je dobré kontrolovat rychlost načtení svého webu, optimalizovat ji a identifikovat slabá místa. Marketing Miner představuje řešení pro hromadnou kontrolu nad více URL webu najednou a díky tomu i snadnější a rychlejší identifikaci slabých míst z hlediska rychlost načítání.

K vložení dat uživatel použije sekci URL Minerů, kam importuje dataset URL jednou z metod importu. V případě auditu rychlost načítání půjde buď o vložení sitemap nebo několika příkladových URL.Stiskem tlačítka Vybrat Minery se poté uživatel dostává na výběr minerů.

Volba mineru a zpracování auditu
Po přechodu na výběr minerů uživatel zvolí PageSpeed miner a zaškrtne jaká data má pro něj miner získávat:

PageSpeed: (Zkoumá data o rychlosti načtení stránek, době odezvy serveru, velikost zdrojů a mnohé další)
PageSpeed Issues: (Identifikuje slabá místa a navrhne, jaké problémy by bylo dobré řešit)
Mobile Friendly: (Testování, zda je stránka optimalizována pro mobilní zařízení)
Usability: (Identifikuje slabá místa v oblasti použitelnosti webu)Ukázka výstupu
Ukázka výstupního reportu

Popis sloupců

Keyword/URL: Testovaná URL
Load Time: Doba načtení stránky v ms
DOM Content Loaded: Doba načtení DOM v ms
Server Response Time: Doba odezvy serveru v ms
Requests: Počet požadavků, odeslaných při načtení stránky
Redirected Requests: Počet požadavků, které byly přesměrovány (zbytečné zdržení)
Error Requests: Počet požadavků, které vedli ne neexistující zdroje
Requested Domains: Počet různých domén, na které šli požadavky
Image Size: Celková velikost obrázků při načtení stránky
Javascript Size: Celková velikost JS zdrojů při načtení stránky
CSS Size: Celková velikost CSS zdrojů při načtení stránky
HTML Size: Velikost HTML v případě, že je uvedena v Content-length
Other Size: Celková velikost ostatních načítaných zdrojů (videa,...)
First Biggest Request: První největší zdroj při načtení stránky
Second Biggest Request: Druhý největší zdroj při načtení stránky
Third Biggest Request: Třetí největší zdroj při načtení stránky
Mobile_friendly: Identifikace, zda je URL dobře použitelná i v mobilních zařízeních
Score: PageSpeed Score podle PageSpeed Insights
AvoidLandingPageRedirects: Na stránce existují zbytečná přesměrování. Více informací
EnableGzipCompression: Web používá Gzip kompresi. Více informací
LeverageBrowserCaching: Web korektně používá cachování zdrojů. Více informací
MainResourceServerResponseTime: Odezva serveru je dostatečně rychlá. Více infromací
MinifyCss: URL používáné minifikované CSS zdroje. Více informací
MinifyHTML: URL používá minifikované HTML. Více informací
MinifyJavaScript: URL používá minifikované JS zdroje. Více informací
MinimizeRenderBlockingResources: URL efektivně načítá zdroje tak, aby uživatel viděl co nejdříve obsah. Více informací
OptimizeImages: URL používá optimalizované obrázky. Více informací
PrioritizeVisibleContent: Detekuje, zda k načtení obsahu nad přehybem není potřeba větších zdrojů a nedochází tak ke zpomalení jeho načtení. Více informací
AvoidPlugins: Detekce načítání pluginů na webu, kterým je většinou lepší se vyhnout (Flash, Silverlight,...). Více informací
ConfigureViewport: Detekce, zda je správně nakonfigurován viewport pro různá zařízení. Více informací
SizeContentToViewport: Detekce, zda je obsah na různých zařízeních stále dosažitelný bez horizontálního scrollování. Více informací
SizeTapTargetsAppropriately: Audit použitelnost prvků dle jejich velikosti na různých zařízeních. Více informací
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.