Nasadili jste měřící kód nástrojeTag Manager, Google Analytics nebo jiných nástrojů? A jste si 100% jistí že všude? V tomto krátkém návodu se podíváme na to, jak měřit i tam, kde často mnoho eshopů neměří.
Jedním z největších nešvarů analytiky je neúplné měření, způsobené tím, že existují části webu, kde není nasazeno. Často je tento problém spojen s tím, že web má mnoho různých pohledů, které nemusí mít stejnou strukturu a při nasazování se tak "zapomene" v některých částech/funkcionalitách webu měřící kód nasadit. Takto ochuzená data poté nemají vypovídající hodnotu a mohou vést k omylným závěrům. Ukážeme si proto, jak si uživatel může jednoduše, pomocí Marketing Mineru a rozšíření v Chrome či Mozilla Firefox, zkontrolovat korektní nasazení měřících kódů.

Kontrola sitemap

Základní kontrolou, je kontrola celé sitemap. Většinou se v sitemap nachází velká část pohledů, které web používá.

Jak na kontrolu v Marketing Mineru?
Uživatel přejde do URL minerů, kde zvolí jako vstupní data XML sitemap. Do ní vloží URL dané sitemap a stiskne tlačítko Upload. Marketing Miner si poté natáhne ze sitemap všechny URL. Poté uživatel přejde doo sekce Výběr minerů, kde zaškrtne miner Detekce označení.

Na výstupu poté uživatel dostává report, podobný tomuto (akorát pro celou sitemap):
Ukázka výstupu

Na něm je vidět, jaké nástroje, které dokáže Marketing Miner detekovat, jsou na URL nasazené. V tomto konrétním případě je tedy vidět, že na webu je nasazen pouze Tag Manager, skrze který je realizováno měření (odpálení GA kód z GTM již Marketing Miner nedetekuje).

Uživatel tak jednoduše získá přehled o tom, na jaké stránce jsou jaké kódy nasazeny, kde ne a zda je to tak správně.

Chybové stránky

Jednou z největších neřestí většiny webů, je nenasazený měřící kód na chybových stránkách. Díky tomu se například do Google Analytics nedostává informace o tom, že někteří uživatelé při průchodu (nebo vstupu) stránek končí na chybových stránkách.

Jak zkontrolovat chybové stránky?

Nejjednodušším způsobem je vygenerovat si seznam pár chybových URL (napříkla doména.tld/dfllkdj/ apod.) a na nich vyzkoušet přítomnost měřícího kódu. V případě, že přítomen není, je dobré jej co nejdříve do těchto stránek zapracovat a měřit zdroje, odkud uživatelé na tyto stránky přichází. Uživatel se tak může dostat k mnoha stránkám,

Pro chybové stránky webu je dobré si v Google Analytics vytvořit vlastní report a nechat si z něj jednou za čas zasílat podkladová data k řešení těchto problémů. Uživatel tak dokáže detekovat výskyt problémových URL a jejich priority (dle počtu jejich zorbazení) a případně zareagovat na tento problém.

Administrace

Dalším segmentem ke kontrole, může být administrace. Nikoli administrace z pohledu superadministrátora, ale spíše z pohledu uživatelských profilů přihlášených uživatelů apod. Informace z těchto sekcí mohou být klíčové pro zhodnocení jejich použitelnosti a průchodnosti uživateli.

Jak zkontrolovat chybové stránky?

Zde vám Marketing Miner nepomůže, jelikož je potřeba se do daných sekcí většinou přihlásit. V takovém případě doporučujeme použít rozšíření Tag Asistant v Chrome nebo v případě prohlížeče Firefox Google Analytics Debugger, které pomůže uživateli detekovat nasazené měřící kódy na stránce, kde se právě nachází.

Vyhledávání, parametrické stránky

Interní vyhledávání je dalším často přehlíženým segmentem. Navzdory tomu, že naopak může být klíčovou částí webu, skrze kterou se naviguje velká část uživatelů. Za účelem kontroly tedy nezapomeňte do kontrolované množiny pomocí nástroje vkládat i odkazy na něj. Příklad: http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Chorvat%C5%A1tina

Další problémy, způsobující nekonzistentnost

To, že má uživatel na všech stránkách nasazený měřící kód, ještě neznamená, že se vše správně měří. Je třeba zkontrolovat správně nastavené filtry, odfiltrovat přístupy známých botů a mnoho dalšího, o čemž se můžete více dozvědět například na školení Google Analytics od agentury Medio. Nasazení kódu je jen začátek, který by neměl žádný web podceňovat.

Závěrem

Jak vidíte, můžete najít hodně děr ve svém měření, ve kterých vám unikají data. Pomocí nich můžete odhalit mnoho dalších informací o průchodu a odchodu uživatelů. Přejeme příjemné lovení děr!
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.