Rychlost načtení stránek se postupně stává jedním ze základních stavebních kamenů použitelného webu. Uživatelé se stávají náročnější a web již dlouhou dobu směřuje od komplexity k rychlosti a jednoduchosti. Nejen proto je dobré kontrolovat rychlost načtení svého webu, optimalizovat ji a identifikovat slabá místa.

Rychlost načtení stránky má vliv i na SEO. Pokud se stránka nenačte dostatečně rychle, uživatel ji opustí a vrátí se na výsledky vyhledávání, což může mít negativní vliv na vaše pozice.

Využití v praxi

Miner Rychlost načtení využijete především při hromadné kontrole rychlosti načtení URL adres webu, díky čemuž dokážete snadněji a rychleji identifikovat slabá místa.

Vložení vstupních dat

Začněte tím, že na úvodní stránce kliknete na Vytvořit report a na vstupu zadáte URL. Následně na vstup napíšete nebo zkopírujete seznam URL, u kterých potřebujete zkontrolovat rychlost načtení stránky.Pokud potřebujete analyzovat všechny stránky na webu a máte k dispozici sitemapu, můžete do nástroje vložit její odkaz. To uděláte tak, že se v levé části vstupního boxu prokliknete na sekci Nahrát z URL.Aby byl váš report jednoduše identifikovatelný, je dobré ho pojmenovat. Stačí kliknout na pole Název reportu.

Následně stačí kliknutím na vlajku vybrat zemi, pro kterou chcete získat data. Po kliknutí na Další krok se dostáváte na volbu Mineru.

Volba Mineru

V sekci Analýza URL klikněte na Miner Rychlost načtení.Po kliknutí si můžete zvolit, jaká data chcete z Mineru získat.Vysvětlivky k jednotlivým nastavením ve zkratce:

PageSpeed: Zkoumá data o rychlosti načtení stránek, době odezvy serveru, velikost zdrojů a mnohé další.
PageSpeed Issues: Identifikuje slabá místa a navrhne, jaké problémy by bylo dobré řešit.
Usability Issues: Identifikuje slabá místa v oblasti použitelnosti webu.
Mobile friendly test: Testuje, zda je stránka optimalizována pro mobilní zařízení.

Zvolte si možnosti, které vás zajímají, a klikněte na Potvrdit. Následně pokračujte kliknutím na tlačítko Získat data.

Ukázka výstupu

📊 Výstupní report

Výsledný report obsahuje mimo jiné přehledné grafy a průměrné hodnoty, díky kterým si můžete udělat obecný obrázek o rychlosti načtení a použitelnosti stránky.Report je zároveň rozdělen mezi několik záložek. Podle toho, co jste si zvolili na vstupu, byste měli vidět minimálně jednu a maximálně 4 záložky, mezi kterými můžete přepínat.Popis sloupců

Statistics

Input: URL, kterou jste zadali na vstupu.
Load Time / ms: Doba načtení stránky v ms.
DOM Content Loaded / ms: Doba načtení DOM v ms.
Server Response Time / ms: Doba odezvy serveru v ms.
Requests: Počet požadavků, odeslaných při načtení stránky.
Redirected Requests: Počet požadavků, které byly přesměrovány (jde o zbytečné zdržení).
Error Requests: Počet požadavků, které vedly na neexistující zdroje.
Requested Domains: Počet různých domén, na které šly požadavky.
Image Size / kB: Celková velikost obrázků při načtení stránky.
Javascript Size / kB: Celková velikost JS zdrojů při načtení stránky.
CSS Size / kB: Celková velikost CSS zdrojů při načtení stránky.
HTML Size / kB: Velikost HTML v případě, že je uvedena v Content-length.
Other Size / kB: Celková velikost ostatních načtených zdrojů, například videí.
First Biggest Request: První největší zdroj při načtení stránky.
Second Biggest Request: Druhý největší zdroj při načtení stránky.
Third Biggest Request: Třetí největší zdroj při načtení stránky.

Desktop PageSpeed insights

Input: URL, kterou jste zadali na vstupu.
Desktop PageSpeed score: PageSpeed Score podle PageSpeed Insights.
AvoidLandingPageRedirects: Na stránce existují zbytečná přesměrování (více informací).
EnableGzipCompression: Web používá Gzip kompresi (více informací).
LeverageBrowserCaching: Web korektně používá cachování zdrojů (více informací).
MainResourceServerResponseTime: Odezva serveru je dostatečně rychlá (více infromací).
MinifyCss: URL používá minifikované CSS zdroje (více informací).
MinifyHTML: URL používá minifikované HTML (více informací).
MinifyJavaScript: URL používá minifikované JS zdroje (více informací).
MinimizeRenderBlockingResources: URL efektivně načítá zdroje tak, aby uživatel viděl obsah co nejdříve (více informací).
OptimizeImages: URL používá optimalizované obrázky (více informací).
PrioritizeVisibleContent: Detekuje, zda k načtení obsahu nad přehybem (nad foldem) není potřeba větších zdrojů a nedochází tak ke zpomalení jeho načtení (více informací).

Mobile PageSpeed insights

Input: URL, kterou jste zadali na vstupu.
Mobile PageSpeed score: PageSpeed Score podle PageSpeed Insights.
Mobile_friendly: Identifikace, zda je URL dobře použitelná i v mobilních zařízeních.
M_AvoidLandingPageRedirects: Na stránce existují zbytečná přesměrování (více informací).
M_EnableGzipCompression: Web používá Gzip kompresi (více informací).
M_LeverageBrowserCaching: Web korektně používá cachování zdrojů (více informací).
M_MainResourceServerResponseTime: Odezva serveru je dostatečně rychlá (více infromací).
M_MinifyCss: URL používá minifikované CSS zdroje (více informací).
M_MinifyHTML: URL používá minifikované HTML (více informací).
M_MinifyJavaScript: URL používá minifikované JS zdroje (více informací).
M_MinimizeRenderBlockingResources: URL efektivně načítá zdroje tak, aby uživatel viděl obsah co nejdříve (více informací).
M_OptimizeImages: URL používá optimalizované obrázky (více informací).
M_PrioritizeVisibleContent: Detekuje, zda k načtení obsahu nad přehybem není potřeba větších zdrojů a nedochází tak ke zpomalení jeho načtení (více informací).

Usability

Input: URL, kterou jste zadali na vstupu.
AvoidPlugins / M_AvoidPlugins: Detekce načtení pluginů na webu (Flash, Silverlight), kterým je lepší se ve většině případů vyhnout (více informací).
ConfigureViewport / M_ConfigureViewport: Detekce, zda je správně nakonfigurován viewport pro různá zařízení (více informací).
SizeContentToViewport / M_SizeContentToViewport: Detekce, zda je obsah na různých zařízeních stále dosažitelný bez horizontálního scrollování (více informací).
SizeTapTargetsAppropriately / M_SizeTapTargetsAppropriately: Audit použitelnosti prvků dle jejich velikosti na různých zařízeních (více informací).

Analýza výstupu

Zaměřte se především na dobu načtení stránky a její odezvu. Čím nižší číslo, tím lépe pro vás.

Zelená barva označuje dobu načtení stránky do 1,1 sekundy, což je super výsledek.
Žlutá barva označuje dobu mezi 1,1 až 2,5 sekundy, což je už horší, ale stále to není kritické.
V případě červené barvy byste měli začít problém řešit, protože jde o dobu načtení nad 2,5 sekundy, což už značí docela velký problém.

Pokud se neumíte ve výsledném reportu dobře zorientovat, není to vaše chyba. Většina těchto čísel totiž patří vývojářům a ne marketérům. Na marketérech stojí především celkové zhodnocení stavu rychlosti načtení stránek a v případě nepříznivých výsledků je třeba přeposlat report na oddělení vývoje.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
zrušení
Děkujeme Vám za Váš názor.