Jak moc je web bezpečný pro své uživatele, v čem jsou mezery bezpečnosti a na co si dát pozor? S těmito otázkami vám pomůže Miner Testování bezpečnosti.

Marketing Miner používá v rámci tohoto Mineru dva zdroje:

Google Safe Browsing, přes který testuje, zda na doméně nebyl nalezen nějaký malware.
Mozilla Observatory, která testuje mnohé další aspekty bezpečnosti webu.

Využití v praxi

Miner využijete, pokud chcete zjistit, zda váš web nebo web konkurence je dostatečně bezpečný pro uživatele.

Vložení vstupních dat

Začněte tím, že na úvodní stránce kliknete na Vytvořit report a na vstupu zadáte Domény. Následně na vstup napíšete nebo zkopírujete seznam domén, u kterých potřebujete otestovat jejich bezpečnost.Pokud máte domény někde pohromadě, nemusíte je kopírovat, ale můžete jednoduše importovat celý soubor se seznamem. To uděláte tak, že se v levé části vstupního boxu prokliknete na sekci Nahrát soubory.Aby byl váš report jednoduše identifikovatelný, je dobré ho pojmenovat. Stačí kliknout na pole Název reportu.

Následně stačí kliknutím na vlajku vybrat zemi, pro kterou chcete získat data. Po kliknutí na Další krok se dostáváte na volbu Mineru.

Volba Mineru

V sekci Analýza webu klikněte na Miner Testování bezpečnosti. Nic dalšího není potřeba nastavovat. Pokračujte kliknutím na tlačítko Získat data.Ukázka výstupu

📊 Výstupní report

Popis sloupců

Contains Mallware: Test od Google Safe Browsing, který kontroluje, zda se na doméně nenachází malware.
Grade: Známka celkového hodnocení bezpečnosti od Mozilla Observatory, přičemž A označuje nejlepší a F nejhorší hodnocení.
Score: Skóre hodnocení bezpečnosti od Mozilla Observatory vyjádřené číslem. Čím vyšší číslo, tím lepší je výsledek.
Tests Failed: Počet testů bezpečnosti, ve kterých doména selhala (dle Mozilla Observatory).
Tests Passed: Počet testů bezpečnosti, ve kterých doména obstála (dle Mozilla Observatory).
URL to scan: URL s podrobnostmi o testování.

Analýza výstupu

Zaměřte se na domény s nejhorší známkou nebo s nejnižším skóre. Následně se proklikněte na URL s podrobnostmi o testu a pokuste se odhalit příčinu špatného hodnocení dané domény.

Zpozorněte i v případě, že se na vaší stránce nachází malware a proveďte všechna nezbytná opatření k tomu, abyste ho odstranili.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.