Kontrola indexácie stránok na Google

Doba čítania: 2 min
Naposledy zmenené: 23.06.2020
Štítky:

Indexácia stránok je základným predpokladom pre úspech v SEO. Ak vyhľadávač nevie o URL z vášho webu, nemôže ich zobraziť v rámci výsledkov vyhľadávania. Často sa tiež stáva, že vyhľadávače niektoré stránky alebo určité segmenty webu z nejakého dôvodu jednoducho neindexujú.

URL, ktoré nie sú zaindexované môžete nájsť pomocou Miner Fulltext Index Checker, ktorý vám okrem iného pomôže odhaliť tiež príčinu, prečo nie je vaša stránka zaindexovaná.

Vyhľadávače totiž hromadnú kontrolu indexácie neumožňujú. Nástroje ako Google Search Console ukazujú iba základnú štatistiku počtu indexovaných URL, ale neposkytujú dáta konkrétnych URL a operátor site: neposkytuje 100 % spoľahlivé dáta.

Využitie v praxi

Miner kontroly indexácie stránok využijete v prípade:

  • Ak začínate pracovať na novom projekte a pracujete na úvodnom SEO audite stránky. Jedným z hlavných krokov je zistiť, či sú potrebné stránky v poriadku zaindexované.
  • Zaznamenali ste prepad pozícií, prípadne nižšiu alebo žiadnu návštevnosť z prirodzeného vyhľadávania na konkrétnu stránku a potrebujete zistiť, či stránka náhodou nevypadla z indexu vyhľadávača.
  • Ak máte pochybnosti o stave indexácie svojho webu.
  • Pokiaľ dôjde k zásadným výkyvom krivky indexácie napríklad v Google Search Console. Čím skôr sa vám podarí zistiť, ktoré URL sa prestali indexovať, tým skôr môžete odhaliť príčinu a zapracovať na jej odstránení.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých potrebujete zistiť, či sú v poriadku zaindexované.

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Kontrola indexácia vloženie vstupných dát

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera a získanie dát

V sekcii výberu minerov zvoľte Miner Fulltext Index Checker. Tento Miner sa pomocou operátoru info: spytuje vyhľadávača na vložené URL. Vďaka tomuto overuje, či je URL zaindexovaná a či vyhľadávač na výstupe vracia rovnakú URL, ako bola vložená.

Niektoré vyhľadávače už ale operátor info: nepodporujú (napríklad Google) a preto Marketing Miner používa vlastnú sadu krokov, ktorými zisťuje, či je daná URL indexovaná alebo nie.

Fulltext index checker

Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačídlo Získať dáta. Po dokončení reportu vám prídu spracované dáta na e-mail.

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

Detekcia, či je URL vyhľadávačom indexovaná. Vracia buď TRUE (indexovaná) alebo FALSE (nie je indexovaná)

  • Input: URL, ku ktorej sa získavali dáta.
  • Indexed by Google: Detekcia, či je URL vyhľadávačom indexovaná. Vracia buď yes (indexovaná) alebo canonicalized or not indexed (URL buď nie je zaindexovaná alebo vyhľadávač používa jej kanonickú verziu).
  • URL in results: Informácia o tom, aká URL pri zadaní operátora info: bola vyhľadávačom vrátená.
  • Same as input: Porovnanie, či je URL na výstupe vyhľadávača rovnaká, ako na vstupe. Môže slúžiť na identifikáciu kanonizácie.

Analýza výstupu

Kontrola neindexovaných stránok

Vo výstupe by vás mali zaujímať primárne stĺpce Indexed by, ktoré indikujú, či je daná URL indexovaná vo vyhľadávači (príznak TRUE / FALSE). Správny postup je vyfiltrovať si zoznam neindexovaných stránok a na nich zisťovať, prečo sa v indexe vyhľadávačov neobjavujú a ako by sa takáto situácia dala zmeniť.

Kontrola kanonizácie

Môžu nastať špeciálne prípady, kedy sa na výstupe, za použitia operátora link:, objaví iná URL, než bola vložená. Ide o príznak toho, že vyhľadávač o danej URL vie, ale vo výsledkoch vyhľadávania používa nejakú jej kanonickú URL. Na detekciu týchto URL slúži stĺpec Same as input, ktorý vracia buď TRUE v prípade, že je URL na výstupe zhodná s vloženou URL alebo FALSE, ak to tak nie je.

Videonávody s použitím Minera

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Kontrola online plagiátorstva
Ďalší: Hľadanosť kľúčových slov
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.