Inspirace od konkurence v PPC může být skvělým podkladem při tvorbě vlastních kampaní. Ale kdo je největší konkurent z hlediska placených výsledků vyhledávání? Jaké používá inzeráty, které mu fungují a proč? Marketing Miner za pomocí SERP Ads Mineru uživateli poskytuje na výstupu právě data o inzerentech a inzerátech v placených výsledcích vyhledávání, která může uživatel použít k zodpovězení těchto otázek a posunout tak vlastní kampaně.

Vložení frází, ke kterým chce uživatel získat data o reklamě ve vyhledávání

K získání dat o reklamách ve výsledcích vyhledávání je nejprve potřeba specifikovat dotazy, ze kterých má miner data o reklamách získávat. K tomu uživatel použije sekci Keyword Minerů, kam importuje dataset frází jednou z metod importu.Poté uživatel vybere zemi, pro kterou chce data získávat kliknutím na vlajku vedle tlačítka Vybrat Minery a stiskem tohoto tlačítka se dostává na výběr minerů

Výběr SERP Ads mineru a získání dat

V sekci výběru minerů uživatel vybere SERP Ads Miner, který projde jednotlivé fráze a získá z vyhledávačů data o reklamách, zobrazovaných o daných dotazů.Uživatel poté stiskne tlačítko Získat data, které jej přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu vstupních dat, se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.

Popis sloupců

Phrase: Fráze, ke které se získávala data o inzerentech
Title: Titulek reklamy
Description: Popis reklamy
Position: Pozice reklamy (Header, Sidebar, Footer)
Rank: Pozice reklamy (z hlediska řazení od 1. pozice)
Visible URL: Viditelná URL reklamy pro uživatele
URL: Reálná URL, na kterou se uživatel po prokliku na reklamu dostává
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.