PPC reklamy

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 1 min
Štítky:

Inšpirácia od konkurencie v PPC môže byť skvelým podkladom pri tvorbe vlastných kampaní. Ale kto je vlastne najväčší konkurent z hľadiska platených výsledkov vyhľadávania? Aké používa inzeráty, ktoré mu fungujú a prečo? Marketing Miner s pomocou SERP Ads Minera užívateľovi poskytuje na výstupe práve dáta o inzerentoch a inzerátoch v platených výsledkoch vyhľadávania, ktoré môže užívateľ použiť na zodpovedanie týchto otázok a posunúť tak vlastné kampane.

Vloženie fráz, ku ktorým chce užívateľ získať dáta o reklame vo vyhľadávaní

Na získanie dát o reklamách vo výsledkoch vyhľadávaní je najskôr potrebné špecifikovať otázky, z ktorých má miner dáta o reklamách získavať. K tomu užívateľ použije sekciu Keyword Minerov, kam importuje dataset fráz jednou z metód importu.

Analýza PPC konkurencie - vloženie slov

Potom užívateľ vyberie krajinu, pre ktorú chce dáta získavať kliknutím na vlajku vedľa tlačidla Vybrať Minery a stlačením tohto tlačidla sa dostáva na výber minerov

Výber SERP Ads minera a získanie dát

V sekcii výberu minerov užívateľ vyberie SERP Ads Miner, ktorý prejde jednotlivé frázy a získa z vyhľadávačov dáta o reklamách, zobrazovaných o daných otázkach.

serp ads miner

Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážkový výstup

Popis stĺpcov

  • Phrase: Fráza, ku ktorej sa získavali dáta o inzerentoch
  • Title: Titulok reklamy
  • Description: Popis reklamy
  • Position: Pozícia reklamy (Header, Sidebar, Footer)
  • Rank: Pozícia reklamy (z hľadiska radenia od 1. pozície)
  • Visible URL: Viditeľná URL reklamy pre užívateľa
  • URL: Reálna URL, na ktorú sa užívateľ po prekliku na reklamu dostáva
Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Vstupná stránka
Ďalší: Kategorizácia kľúčových slov
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.