Vstupní stránka

Naposledy změněno: 19.10.2022
Doba čtení: 3 min
Štítky:

Vstupní stránky (nebo-li cílové stránky, landing page) jsou stránky, na které se uživatelé dostávají jako první, při přechodu na webovou stránku. Vytváří tak na uživatele první dojem a často je potřeba těm důležitým z nich, věnovat pozornost, jelikož rozhodují o tom, jestli návštěvník na webu zůstane, nebo ne.

Marketing Miner dovoluje automatizovaně zjišťovat nejlepší vstupní stránky, ze kterých se na váš web (nebo konkurenční) dostávají uživatele z vyhledávačů. Vše, co k tomu potřebujete, je sada klíčových slov a doména, pro kterou chcete nejlepší vstupní stránky zjistit.

Jak funguje miner Nejlepší vstupní stránka (landing page)

Tento Miner se váže k operátoru site: na Googlu. Operátor site: využijete v případě, kdy chcete například zjistit počet zaindexovaných stránek na vašem webu. Jednoduše zadáte do vyhledávače site: www.priklad.cz.

site: operátor - ukázka landing page miner

Tento operátor rovněž využijete, když chcete zjistit, kterou vstupní stránku z vašeho (nebo konkurečního) webu považuje Google za nejvhodnější pro dané klíčové slovo. To zjistíte tak, že do vyhledávače zadáte site: doména + klíčové slovo.

landing page ukázka

První výsledek takto sestaveného vyhledávacího dotazu představuje nejlepší možnou stránku na dané doméně pro dané klíčové slovo v očích vyhledávače.

Prostřednictvím Marketing Mineru můžete tyto stránky získat hromadně pro stovky klíčových slov najednou a nemusíte je tak vyhledávat ručně.

Využití v praxi

Tento Miner se vám bude hodit buď při analýze klíčových slov, při SEO auditu nebo při jakékoliv jiné optimalizaci vstupních stránek na konkrétní klíčová slova.

Na začátku budete potřebovat znát, zda k daným frázím vůbec existuje vhodná vstupní stránka nebo ne.

Kromě toho je potřeba zkontrolovat, zda stránka, kterou Google považuje za nejlepší v rámci vyhledávaného dotazu, je skutečně i nejvíce relevantní.

Miner se vám může hodit i při analýze konkurenčních stránek, kdy budete chtít zjistit, zda má vaše konkurence pokrytá určitá klíčová slova a pokud ano, tak jaké vstupní stránky jsou v očích vyhledávače pro tato klíčová slova nejvhodnější.

Nyní se již pojďme podívat na to, jak tyto nejlepší vstupní stránky pro konkrétní doménu zjistíte hromadně prostřednictvím Marketing Mineru.

TIP: Tento Miner doporučujeme kombinovat s Minerem Pozice ve vyhledávačích.

Vložení vstupních dat

Začněte tím, že na úvodní stránce kliknete na Vytvořit report a na vstupu zadáte Klíčová slova. Následně na vstup napíšete nebo zkopírujete seznam klíčových slov, pro která chcete zjistit nejlepší vstupní stránku podle vyhledávače.

Landing page miner - vložení dat

Aby byl váš report jednoduše identifikovatelný, je dobré ho pojmenovat. Stačí kliknout na pole Název reportu.

Následně stačí kliknutím na vlajku vybrat zemi, pro kterou chcete získat data. Po kliknutí na Další krok se dostáváte na volbu Mineru.

Volba Mineru

V sekci Informace o klíčových frázích klikněte na Miner Landing Page.

Landing page miner

Následně zvolte doménu, pro kterou hledáte nejlepší vstupní stránky. Můžete sem zadat vaši vlastní stránku, případně web konkurence.

Doména landing page miner

Pokračujte kliknutím na tlačítko Potvrdit a následně na tlačítko Získat data.

Ukázka výstupu

Popis sloupců

  • Input: Klíčové slovo, které jste zadali na vstupu.
  • Best landing page – Google/Bing/Seznam: Nejlepší vstupní stránka domény (kterou jste zadali na vstupu) pro dané klíčové slovo podle Googlu / Bingu / Seznamu.
  • Number of results Google/Bing/Seznam: Počet výsledků vyhledávání na dotazsite:domain.tld dotaz. Vyjadřuje kolik stránek podle vyhledávače pokrývá daný dotaz. Tato informace může složit k určení relevance dotazu (čím více stránek pokrývá téma, tím relevantnější) nebo k idnetifikaci kanibalizace klíčových slov u long-tail dotazů.

Analýza výstupu

Výstup se dá použít buď pro zjištění, jaká klíčová slova daný web nepokrývá, jak jsou relevantní vůči obsahu nebo jestli si web nekanibalizuje některé long-tail klíčová slova.

Pokrytí klíčových slov vstupními stránkami

Při analýze výstupu se zaměřte na klíčová slova, ke kterým Marketing Miner nenašel žádnou vstupní stránku. Jde o hodnotu Not found v jednotlivých sloupcích.

Poměr nalezených vs. nenalezených stránek vám zobrazí také koláčový graf úplně nahoře ve vašem reportu.

Graf pokrytí landing page

Pokud jsou pro vás slova bez vstupní stránky důležité a mají prioritu, vytvořte jim vstupní stránky, případně je zapracujte do stávajících textů, pokud to je možné.

Rovněž zkontrolujte, jaké stránky považuje Google za nejlepší. Pokud to vidíte jinak než Google, je potřeba stránku přepsat a upravit, případně vytvořit novou, která bude pro konkrétní klíčové slovo více relevantní.

Relevance vstupních stránek vůči dotazům

Na základě počtu výsledků vyhledávání ke každému dotazu, můžete určit, jak moc relevantní dotaz vůči vašemu aktuálnímu obsahu na webu je. V případě, že se na webu nachází desítky nebo i tisíce vstupních stránek, obsahujících toto slovo je pravděpodobné, že půjde o relevantní dotaz.

Naopak pokud k dotazu neexistuje na webu vstupní stránka, tak buď dotaz není relevantní nebo na webu ještě neexistuje obsah, který by ho pokrýval.

Kanibalizace klíčových slov

Ke kanibalizaci dochází v případě, že některé hodně specifická klíčová slova pokrývá více vstupních stránek. To samo o sobě není problém. Problém je to v případě, kdy se na webu nachází kousky obsahu, věnující se tomuto téma, ale žádný komplexní obsah.

V takovém případě se doporučuje tyto kratší články vzít a vytvořit z nich jeden komplexnější, který lépe odpovídá uživateli na hledané dotazy.

Byl tento článek užitečný?
Ne

Další články

Předchozí: Konkurenčnost klíčových slov
Další: PPC reklamy
Máte otázku? Prohledejte naši nápovědu.