Našeptávače jsou jedním ze základních stavebních kamenů analýzy klíčových frází. Pomáhají uživateli odhalit, jaké dotazy budou našeptány při vložení specifického vstupu a rozšiřovat tak přehled o hledaných dotazech. Marketing Miner pomáhá uživatelům získávat z mnoha zdrojů (vyhledávače, srovnávače,...) data, která by tyto nástroje našeptali.

Vložení slov, ke kterým chce uživatel získat návrhy klíčových slov

Pro získání přehledu o tom, co by našeptali služby jako jsou vyhledávače, srovnávače apod. za fráze k specifickému vstupu, je potřeba nejprve dané fráze do nástroje importovat. K tomu uživatel použije sekci Keyword Minerů, kam importuje dataset frází jednou z metod importu.Poté uživatel vybere zemi, pro kterou chce data získávat kliknutím na vlajku vedle tlačítka Vybrat Minery a stiskem tohoto tlačítka se dostává na výběr minerů

Výběr mineru a získání dat

Ve výběru minerů uživatel zvolí Návrhy klíčových slov, který získává k vloženým dotazům data z našeptávačů různých služeb. Výběr služeb je vymezen dle specifikovaného státu, ke kterému chce uživatel data získávat, tudíž pro CZ trh uvidí jiné zdroje z našeptávačů než při volbě amerického trhu.Uživatel poté stiskne tlačítko Získat data, které jej přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu vstupních dat, se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.

Ukázka výstupu
Ukázka výstupního reportu

Popis sloupců

Keyword: Fráze, ke které byly staženy návrh z našeptávače
Source: Zdroj, ze kterého byly data staženy
Suggest: Našeptané fráze
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.