Domain profiler

Naposledy změněno: 12.10.2020
Doba čtení: 3 min
Štítky:

Asi často se dostanete do situace, kdy potřebujete rychle získat detailní informace k pár doménám (a ne k tisícům, ke kterým byste použili minery v sekci Reporty). A přesně od toho, je tu Domain profiler.

Domain profiler

Tento nástroj profiluje detailní informace o doménách, jejich výskytu ve vyhledávačích, inzerci, návštěvnosti a mnohé další. Slouží především k rychlému přehledu nad doménou nebo k tvorbě content gap analýzy.

Jaká data poskytuje

Domain profiler čerpá data z interní databáze Marketing Mineru, která každý měsíc kumuluje informace z click-stream dat (dat třetích stran o chování uživatelů) a výsledků vyhledávání Google na nejhledanější dotazy. K aktualizaci dat v profilerech dochází během prvního týdne každého měsíce.

Každý měsíc proběhne obnova této databáze, ve které aktuálně aktualizujeme měsíčně výsledky vyhledávání Google v následujících přibližných objemech:

 • Česká republika: cca. 2 mil. hledaných dotazů
 • Slovensko: cca. 1 mil. hledaných dotazů
 • Polsko: cca. 8 mil. hledaných dotazů

Z těchto dat vycházíme při profilaci domén a jejich historie.

Sekce domain profileru a jejich popis

Níže naleznete popis jednotlivých sekcí Domain profileru:

Návštěvnost webu

Odhady pro návštěvnost webu jsou v Marketing Mineru přebírány z nástroje Alexa. Ten používá pro hodnocení návštěvnosti domén vlastní metriku, nazývanou Alexa Rank. Tato metrika určuje, kolikátý na světě je web z hlediska návštěvnosti a díky ní (a jejímu vývoji) se tak dá odhadovat návštěvnost daného webu.

Ne vždy jsou odhady návštěvnosti blízko realitě, ale jelikož má Alexa v podobných oborech podobný rozsah panelistů (sledovaných uživatelů), tak je pravděpodobné, že pokud má málo zkreslené odhady pro jeden tematický web, bude mít podobně zkreslená data i jiný web stejného tématu.

Dobrým doporučením je podívat se na vlastní web, ke kterému máte detailní informace. K němu porovnat odhad návštěvnosti z Alexa ranku a podle něj odhadovat i reálnou návštěvnost svých konkurentů.

Alexa také poskytuje základní informace o chování uživatelů na webu, které můžete v Marketing Mineru najít v boxech pod grafem návštěvnosti. Jedná se o následující metriky:

 • Průměrná doba na webu: Průměrná doba návštěvy, kterou uživatelé stráví na vložené doméně.
 • Bounce rate: Procentuální míra uživatelů, kteří přišli na web, nenavštívili žádnou další stránku a opět odešli.
 • Počet stránek/návštěvu: Průměrný počet zobrazených stránek na jednu návštěvu.
 • Nejdůležitější země: Nejdůležitější země, ze kterých chodí návštěvnost na doménu.
 • Mezery v klíčových slovech: Výčet nejdůležitějších klíčových slov, skrze která chodí uživatelé na konkurenci domény, ale nechodí na daný web.

Viditelnost ve vyhledávačích

Organická návštěvnost domén

Každý měsíc Marketing Miner prochází velké množství hledaných klíčových slov, která ukládá do databáze. V sekci viditelnost ve vyhledávačích můžete nalézt výpis klíčových slov, na která se doména objevila v prvních 100 výsledcích vyhledávání nebo reklamách (seřazeno dle odhadovaného přínosu návštěvnosti z dotazu).

Tato sekce je rozdělena na dvě subsekce:

 • Organická návštěvnost: Klíčová slova, na která byla doména zachycena mezi organickými výsledky vyhledávání.
 • Placená návštěvnost: Klíčová slova, na která byla zachycena reklama vložené domény.

Každá z těchto tabulek obsahuje následující informace:

 • Klíčové slovo: Klíčové slovo, ke kterému se daná statistika vztahuje.
 • SERP rozšíření: Rozšíření výsledků vyhledávání. Jejich seznam můžete nalézt zde.
 • Odhadovaná návštěvnost: Odhadovaná návštěvnost, kterou dané doméně pozice na klíčové slovo přivádí (vypočítává se podle odhadovaného CTR a hledanosti dotazu).
 • Pozice: Pozice, na které byla doména nalezena.
 • Hledanost: Měsíční hledanost klíčového slova ve vyhledávači Google.
 • Vstupní stránka: Nalezená vstupní stránka domény ve výsledcích vyhledávání.
 • Počet výsledků vyhledávání: Počet výsledků vyhledávání vyhledávače Google.

Klíčová slova si potom můžete stáhnout kliknutím na tlačítko Stáhnout všechna data a dále analyzovat v Excelu.

Data z výsledků vyhledávání se dají použít především pro vytvoření tzv. Content gap analýzy, která odhaluje, na jaké dotazy je dobře vidět konkurence, ale uživatelská doména není. Další možnosti využití jsou: analýza nejdůležitějšího obsahu, který přivádí návštěvnost z vyhledávání (u vlastní nebo konkurenční domény), analýza dotazů, na které inzeruje konkurence, analýza klíčových slov a identifikace klíčových slov se specifickým rozšířením ve výsledcích vyhledávání.

Odkazový profil

Data o odkazovém profilu čerpá Marketing Miner z nástroje Ahrefs, což je asi největší databáze odkazů na světě. Z tohoto zdroje zobrazujeme základní informace o odkazovém profilu webu, kterými jsou:

 • Počet odkazujících domén: Počet samostatných domén, ze kterých vede odkaz na vloženou doménu.
 • Počet odkazů: Počet zpětných odkazů, vedoucích na doménu (doporučujeme používat spíše metriku Počet odkazujících domén a tuto metriku brát spíše jako informační).
 • Distribuce typu odkazů: Graf distribuce typu odkazů (obrázkový, přesměrování, iframe,…).
 • Poměr dofollow odkazů: Kolik procent odkazů, směřujících na doménu, obsahuje atribut nofollow, díky kterému se nepřenáší link juice.

Technologie webu

Na základě zdrojového kódu a požadavků, které web odesílá, se Marketing Miner snaží zjistit co možná nejvíce o technologiích, které se na doméně používají.

Tato sekce zobrazuje detailní informace o tom, co jsme byli schopni detekovat.

Podobné weby

Sekce, zobrazující nejpodobnější weby na základě jejich překryvu návštěvníků.

Byl tento článek užitečný?
Ne

Další články

Předchozí: Keyword profiler
Máte otázku? Prohledejte naši nápovědu.