Rýchlosť načítania stránok sa postupne stáva jedným zo základných stavebných kameňov použiteľného webu. Užívatelia sa stávajú náročnejší a web už dlhú dobu smeruje od komplexity k rýchlosti a jednoduchosti. Nielen preto je dobré kontrolovať rýchlost načítania svojho webu, optimalizovať ju a identifikovať slabé miesta. Marketing Miner predstavuje riešenie pre hromadnú kontrolu nad viac URL webu naraz a vďaka tomu aj ľahšiu a rýchlejšiu identifikáciu slabých miest z hľadiska rýchlosti načítania.

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu. V prípade auditu rýchlosti načítania pôjde buď o vloženie sitemap alebo niekoľkých príkladových URL.Stlačením tlačidla Vybrať Minery sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.

Voľba minera a spracovanie auditu

Po prechode na výber minerov užívateľ zvolí PageSpeed miner a zaškrtne aké dáta má pre neho miner získavať:

PageSpeed: (Skúma dáta o rýchlosti načítania stránok, dobe odozvy serveru, veľkosť zdrojov a mnohé ďalšie)
PageSpeed Issues: (Identifikuje slabé miesta a navrhne, aké problémy by bolo dobré riešiť)
Mobile Friendly: (Testovanie, či je stránka optimalizovaná pre mobilné zariadenia)
Usability: (Identifikuje slabé miesta v oblasti použiteľnosti webu)Ukážka výstupu
Ukážka výstupného reportu
Popis stĺpcov

Keyword/URL: Testované URL
Load Time Doba načítania stránky v ms
DOM Content Loaded: Doba načítania DOM v ms
Server Response Time: Doba odozvy serveru v ms
Requests: Počet požiadaviek, odoslaných pri načítaní stránky
Redirected Requests: Počet požiadaviek, ktoré boli presmerované (zbytočné zdržanie)
Error Requests: Počet požiadaviek, ktoré viedli na neexistujúce zdroje
Requested Domains: Počet rôznych domén, na ktoré išli požiadavky
Image Size: Celková veľkosť obrázkov pri načítaní stránky
Javascript Size: Celková veľkosť JS zdrojov pri načítaní stránky
CSS Size: Celková veľkosť CSS zdrojov pri načítaní stránky
HTML Size: Veľkosť HTML v prípade, že je uvedená v Content-length
Other Size: Celková veľkosť ostatných načítaných zdrojov (videá,...)
First Biggest Request: Prvý najväčší zdroj pri načítaní stránky
Second Biggest Request: Druhý najväčší zdroj pri načítaní stránky
Third Biggest Request: Tretí najväčší zdroj pri načítaní stránky
Mobile_friendly: Identifikácia, či je URL dobre použiteľná aj v mobilných zariadeniach
Score: PageSpeed Score podľa PageSpeed Insights
AvoidLandingPageRedirects: Na stránke existujú zbytočné presmerovania. Viac informácií
EnableGzipCompression: Web používa Gzip kompresiu. Viac informácií
LeverageBrowserCaching: Web korektne používa cachovanie zdrojov. Viac informácií
MainResourceServerResponseTime: Odozva servera je dostatočne rýchla. Viac infromácií
MinifyCss: URL používa minifikované CSS zdroje. Viac informácií
MinifyHTML: URL používa minifikované HTML. Viac informácií
MinifyJavaScript: URL používa minifikované JS zdroje. Viac informácií
MinimizeRenderBlockingResources: URL efektívne načíta zdroje tak, aby užívateľ videl čo najskôr obsah. Viac informácií
OptimizeImages: URL používa optimalizované obrázky. Viac informácií
PrioritizeVisibleContent: Detekuje, či na načítanie obsahu nad prehybom nie sú potrebné väčšie zdroje a nedochádza tak k spomaleniu jeho načítania. Viac informácií
AvoidPlugins: Detekcia načítania pluginov na webe, ktorím je väčšinou lepšie sa vyhnúť (Flash, Silverlight,...). Viac informácií
ConfigureViewport: Detekcia, či je správne nakonfigurovaný viewport pre rôzne zariadenia. Viac informácií
SizeContentToViewport: Detekcia, či je obsah na rôznych zariadeniach stále dosiahnuteľný bez horizontálneho scrollovania. Viac informácií
SizeTapTargetsAppropriately: Audit použiteľnosti prvkov podľa ich veľkosti na rôznych zariadeniach. Viac informácií
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.