Analýza SERP

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 2 min
Štítky:

Výsledky vyhľadávania už dávno nie sú len o pozíciach medzi platenými a prirodzenými výsledkami. Presvedčte sa o tom sami.

Skúste si zadať do vyhľadávača akékoľvek všeobecné kľúčové slovo a pozrite sa, aké výsledky dostanete.

Analýza výsledkov na Google

Podľa toho, aké slovo ste zadali, sa vám môžu vo vyhľadávaní zobraziť obrázky, konkrétne produkty, lokálne výsledky (mapa s pobočkami), najnovšie články alebo rôzne štukturované dáta.

Google vám okrem iného často ponúka odpoveď na vašu otázku priamo vo výsledkoch vyhľadávania. Nemusíte sa tak vôbec nikam preklikávať. Hovoríme napríklad o “knowledge grafoch”, ktoré sa zobrazujú vo vyhľadávaní úplne hore alebo o postraných “knowledge paneloch”.

Keď hovoríme o tomto type výsledkov, hovoríme o rozšírenom vyhľadávaní. O všetkých možnostiach, ktoré sa môžu v rámci tohto rozšíreného vyhľadávania objaviť, si môžete prečítať v tomto článku.

Kedy by vás mohli rôzne výsledky vyhľadávania zaujímať a kedy je vhodný čas na ich analýzu?

Využitie v praxi

 • Analýzu výsledkov vyhľadávania (SERPu) využijete predovšetkým v kombinácii s analýzou kľúčových slov. Pravdepodobne nebudete analyzovať výsledky každého jedného kľúčového slova, ktoré máte v analýze, pretože takýchto slov môžete mať k dispozícii pokojne stovky či tisícky. Môžete sa však zamerať na analýzu kľúčových slov s vysokou prioritou. To sú najčastejšie tie, ktoré majú vyššiu hľadanosť a nižšiu konkurenciu.
 • Analýza SERPu sa vám môže hodiť takisto pri analýze konkurencie, pri hľadaní inšpirácie na nový typ obsahu alebo vo chvíli, keď jednoducho potrebujete zistiť, ktoré weby sa najčastejšie zobrazujú na určité kľúčové slová.
 • Miner využijete aj v prípade tzv. Barnacle SEO. Tento pojem v podstate znamená, že sa so svojou webovou stránkou snažíte dostať na stránky, ktoré sa vo výsledkoch vyhľadávania objavujú na vysoko konkurenčné fráze, na ktoré sa vy nemáte so svojím webom šancu umiestniť. Môže ísť napríklad o diskusné fórum ako Quora, encyklopédiu ako Wikipedia, prípadne aj nejaký autoritatívny článok, odkiaľ sa môžete pokúsiť získať spätný odkaz.

Vďaka Marketing Mineru môžete SERP analyzovať hromadne pre viacero kľúčových slov. Dáta tak budete mať k dispozícii v jednej tabuľke a môžete s nimi podľa potreby pracovať.

Poďme sa už ale pozrieť na konkrétny postup, ako s týmto Minerom pracovať a aké výstupy môžete očakávať.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Kľúčové slová. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam kľúčových slov, pri ktorých chcete analyzovať výsledky vyhľadávania.

Analýza SERPu vloženie vstupných dát

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Prieskum trhu kliknite na Miner Analýza SERPu. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.

Analýza SERPu Marketing Miner

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

 • Input: Kľúčové slovo, ktoré ste zadali na vstupe.
 • Position: Pozícia vo výsledkoch vyhľadávania. Čísla 1 až 10 predstavujú klasické pozície prirodzených výsledkov. Číslo 0 predstavuje nultú pozíciu, teda miesto pre rozšírené možnosti vyhľadávania.
 • Type: Typ výsledku. V prípade čísla 1 až 10 pôjde o klasický výsledok vyhľadávania. V prípade nultej pozície to môže byť napríklad “knowledge graf”.
 • Domain: Názov domény, ktorá sa zobrazuje na dané kľúčové slovo na konkrétnej pozícii.
 • URL: Konkrétna URL, ktorá sa zobrazuje na dané kľúčové slovo na konkrétnej pozícii.
 • Features: Rôzne funkcie výsledkov vyhľadávania. Môže ísť o drobčekovú navigáciu, hodnotenia, podobné vyhľadávania atď.
 • Title: Meta titulok konkrétnej URL zobrazený vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Description: Meta popisok konkrétnej URL zobrazený vo výsledkoch vyhľadávania.

Analýza výstupu

Vo výstupnom reporte môžete okrem analýzy jednotlivých kľúčových slov vidieť aj súhrnné grafy, ktoré znázorňujú počty jednotlivého typu rozšíreného vyhľadávania a jeho pomery na celkovom vyhľadávaní.

Analýza SERPu - výstup

Pri analyzovaní výsledkov vyhľadávania sa môžete zamerať na nasledujúce:

 • Ako vyniknúť vo výsledkoch vyhľadávania s vašou stránkou, ktorá sa zobrazuje na konkrétne kľúčové slovo. Vyniknúť môžete napríklad prepísaním titulkov, popiskov alebo pridaním štrukturovaných dát.
 • Ako dostať vašu stránku do rozšírených výsledkov vyhľadávania. Rozšírené vyhľadávanie (feature snippets) je relatívne rozsiahla téma, preto ju odporúčame naštudovať detailnejšie. Napríklad v článkoch od HubspotuSearchenginejournalu alebo od Mangools.
Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Návrhy kľúčových slov z plánovača kľúčových slov
Ďalší: Link Prospecting
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.