Rýchlosť načítania stránok sa postupne stáva jedným zo základných stavebných kameňov použiteľného webu. Používatelia sa stávajú náročnejší a web už dlhú dobu smeruje od komplexity k rýchlosti a jednoduchosti. Preto je dobré kontrolovať rýchlosť načítania svojho webu, optimalizovať ju a identifikovať slabé miesta.

Rýchlosť načítania stránky má vplyv aj na SEO. Ak sa stránka nenačíta dostatočne rýchlo, používateľ ju opustí a vráti sa na výsledky vyhľadávania, čo môže mať negatívny vplyv na vaše pozície.

Využitie v praxi

Miner Rýchlosť načítania využijete predovšetkým pri hromadnej kontrole rýchlosti načítania URL adries webu, vďaka čomu dokážete ľahšie a rýchlejšie identifikovať slabé miesta.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých chcete skontrolovať rýchlosť načítania.Ak potrebujete analyzovať všetky stránky na webe a máte k dispozícii sitemapu, môžete do nástroja vložiť jej odkaz. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať z URL.Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza URL kliknite na Miner Rýchlosť načítania.Po kliknutí si môžete zvoliť, aké dáta chcete z Mineru získať.Vysvetlivky k jednotlivým nastaveniam v skratke:

PageSpeed: Skúma dáta o rýchlosti načítania stránok, dobe odozvy serveru, veľkosť zdrojov a ďalšie.
PageSpeed issues: Identifikuje slabé miesta a navrhne, aké problémy by bolo dobré riešiť.
Usability issues: Identifikuje slabé miesta v oblasti použiteľnosti webu.
Mobile friendly test: Testuje, či je stránka optimalizovaná pre mobilné zariadenia.

Zvoľte si možnosti, ktoré vás zaujímajú a kliknite na Potvrdiť. Následne pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.

Ukážka výstupu

📊 Výstupný report

Výsledný report obsahuje okrem iného aj prehľadné grafy a priemerné hodnoty, vďaka ktorým si môžete urobiť všeobecný obraz o rýchlosti načítania a použiteľnosti stránky.Report je zároveň rozdelený medzi niekoľko záložiek. Podľa toho, čo ste si zvolili na vstupe, by ste mali vidieť minimálne jednu a maximálne 4 záložky, medzi ktorými môžete prepínať.Popis stĺpcov

Statistics

Input: URL, ktorú ste zadali na vstupe.
Load Time / ms: Doba načítania stránky v ms.
DOM Content Loaded / ms: Doba načítania DOM v ms.
Server Response Time / ms: Doba odozvy serveru v ms.
Requests: Počet požiadaviek odoslaných pri načítaní stránky.
Redirected Requests: Počet požiadaviek, ktoré boli presmerované (ide o zbytočné zdržanie).
Error Requests: Počet požiadaviek, ktoré viedli na neexistujúce zdroje.
Requested Domains: Počet rôznych domén, na ktoré išli požiadavky.
Image Size / kB: Celková veľkosť obrázkov pri načítaní stránky.
Javascript Size / kB: Celková veľkosť JS zdrojov pri načítaní stránky.
CSS Size / kB: Celková veľkosť CSS zdrojov pri načítaní stránky.
HTML Size / kB: Veľkosť HTML v prípade, že je uvedená v Content-length.
Other Size / kB: Celková veľkosť ostatných načítaných zdrojov, napríklad videí.
First Biggest Request: Prvý najväčší zdroj pri načítaní stránky.
Second Biggest Request: Druhý najväčší zdroj pri načítaní stránky.
Third Biggest Request: Tretí najväčší zdroj pri načítaní stránky.

Desktop PageSpeed insights

Input: URL, ktorú ste zadali na vstupe.
Desktop PageSpeed score: PageSpeed Score podľa PageSpeed Insights.
AvoidLandingPageRedirects: Na stránke existujú zbytočné presmerovania (viac informácií).
EnableGzipCompression: Web používa Gzip kompresiu (viac informácií).
LeverageBrowserCaching: Web používa správne cachovanie zdrojov (viac informácií).
MainResourceServerResponseTime: Odozva servera je dostatočne rýchla (viac informácií).
MinifyCss: URL používa minifikované CSS zdroje (viac informácií).
MinifyHTML: URL používa minifikované HTML (viac informácií).
MinifyJavaScript: URL používa minifikované JS zdroje (viac informácií).
MinimizeRenderBlockingResources: URL efektívne načítava zdroje tak, aby používateľ videl obsah čo najskôr (viac informácií).
OptimizeImages: Na URL sú optimalizované obrázky (viac informácií).
PrioritizeVisibleContent: Detekuje, či na načítanie obsahu nad prehybom (nad foldom) nie sú potrebné väčšie zdroje a nedochádza tak k spomaleniu jeho načítania (viac informácií).

Mobile PageSpeed insights

Input: URL, ktorú ste zadali na vstupe.
Mobile PageSpeed score: PageSpeed Score podľa PageSpeed Insights.
Mobile_friendly: Identifikácia, či je URL dobre použiteľná aj na mobilných zariadeniach.
M_AvoidLandingPageRedirects: Na stránke existujú zbytočné presmerovania (viac informácií).
M_EnableGzipCompression: Web používa Gzip kompresiu (viac informácií).
M_LeverageBrowserCaching: Web používa správne cachovanie zdrojov (viac informácií).
M_MainResourceServerResponseTime:Odozva servera je dostatočne rýchla (viac informácií).
M_MinifyCss: URL používa minifikované CSS zdroje (viac informácií).
M_MinifyHTML: URL používa minifikované HTML (viac informácií).
M_MinifyJavaScript: URL používa minifikované JS zdroje (viac informácií).
M_MinimizeRenderBlockingResources: URL efektívne načíta zdroje tak, aby používateľ videl obsah čo najskôr (viac informácií).
M_OptimizeImages: Na URL sú optimalizované obrázky (viac informácií).
M_PrioritizeVisibleContent: Detekuje, či na načítanie obsahu nad prehybom nie sú potrebné väčšie zdroje a nedochádza tak k spomaleniu jeho načítania (viac informácií).

Usability

Input: URL, ktorú ste zadali na vstupe.
AvoidPlugins / M_AvoidPlugins: Detekcia načítania pluginov (Flash, Silverlight) na webe, ktorým sa je vo väčšine prípadov lepšie vyhnúť (viac informácií).
ConfigureViewport / M_ConfigureViewport: Detekcia, či je správne nakonfigurovaný viewport pre rôzne zariadenia (viac informácií).
SizeContentToViewport / M_SizeContentToViewport: Detekcia, či je obsah na rôznych zariadeniach stále dosiahnuteľný bez horizontálneho scrollovania (viac informácií).
SizeTapTargetsAppropriately / M_SizeTapTargetsAppropriately: Audit použiteľnosti prvkov podľa ich veľkosti na rôznych zariadeniach (viac informácií).

Analýza výstupu

Zamerajte sa predovšetkým na dobu načítania stránky a jej odozvu. Čím nižšie číslo, tým lepšie pre vás.

Zelená farba označuje dobu načítania stránky do 1,1 sekundy, čo je super výsledok.
Žltá farba označuje dobu medzi 1,1 až 2,5 sekundy, čo je už horšie, ale ešte stále to nie je kritické.
V prípade červenej farby by ste mali začať problém riešiť, nakoľko ide o dobu načítania nad 2,5 sekundy, čo už značí celkom veľký problém.

Ak sa neviete vo výslednom reporte úplne dobre zorientovať, nie je to vaša chyba. Väčšina týchto čísel totiž patrí vývojarom a nie marketérom. Na marketéroch je predovšetkým celkové zhodnotenie stavu rýchlosti načítania stránok a v prípade nepriaznivých výsledkov je potrebné preposlať report na oddelenie vývoja.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.