Ako importovať dáta na spracovanie

Naposledy zmenené: 13.10.2020
Doba čítania: 1 min

Import dát na spracovanie je prvým krokom každého postupu. V tomto kroku nástroja užívateľ vkladá na vstup súbor otázok, ktoré má potom Marketing Miner spracovat.

Typy vstupov sa líšia podľa dát, ktoré chce užívateľ získať na:

Na vloženie vstupných dát môže užívateľ použiť nasledujúce typy vstupov:

Schránka

Cez schránku môže užívateľ vkladať otázky formou vloženia skopírovaných dát alebo jednoducho napísať pár otázok ručne. Ako oddelovač otázok sa v prípade schránky počíta odriadkovanie.

Schránka

Nahrať súbory

Import súborov očakáva na vstupe CSV, TSV, TXT alebo XLSX súbor v kódovaní UTF-8 alebo UTF-16. Zo súboru si Marketing Miner vezme prvý stĺpec. V prípade XSLX súboru ide o prvý stĺpec prvého listu.

Nahrať súbory

Nahrať z URL

Špecifický typ vstupu, ktorý je dostupný len v sekcii URL Minerov. Po vložení URL sitemap.xml alebo jej gzip verzie a kliknutí na tlačidlo Upload si Marketing Miner stiahne všetky prvky <loc> zo súboru a vloží ich na vstup.

Nahrať z URL

URL Feedu

Špecifický typ vstupu, ktorý je dostupný len v sekcii Product Minerov. Po vložení URL produktového XML feedu si Marketing Miner stiahne všetky názvy produktov a vloží ich na vstup.

URL feedu
Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Analýza dát u výstupov reportov
Ďalší: Ako rozdeliť veľký dataset na menšie
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.