Automatická kategorizácia webových stránok

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 1 min

Automatická kategorizácia stránok vám pomôže automaticky roztriediť jednotlivé domény podľa toho, o aký typ webu ide. Môže ísť o e-shop, magazín, blog, sociálnu sieť či diskusné fórum.

Využitie v praxi

Kategorizáciu domén využijete najmä v rámci link prospectingu, napríklad vtedy, ak máte k dispozícii väčší počet webových stránok a potrebujete vylúčiť nerelevantné domény, najčastejšie e-shopy alebo sociálne siete. V niektorých prípadoch sa potrebujete zamerať len na nejaký konkrétny typ stránok, napríklad na blogy alebo denníky, čo môžete rýchlo urobiť vďaka tomu, že si tieto weby vyfiltrujete.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Domény. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam domén, pri ktorých potrebujete zistiť, o aký typ webu ide.

kategorizácia domén vloženie dát schránka

Ak máte domény niekde pohromade, nemusíte ich kopírovať, ale môžete jednoducho importovať celý súbor so zoznamom. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať súbory.

kategorizácia domén sitemap

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza webu kliknite na Miner Website Categorization. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.

website categorization miner

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

  • Input: Doména, ktorú ste zadali na vstupe.
  • Categorization: Typ, respektíve kategória webovej stránky.

Analýza výstupu

Okrem tabuľky uvidíte vo vašom výslednom reporte aj grafický prehľad jednotlivých kategórií webov.

Website categorization analýza výstupu

Teraz si môžete vyfiltrovať tie, ktoré sú pre vás zaujímavé, respektíve tie, ktoré vás nezaujímajú. Výstup si jednoducho zoraďte podľa kategórie alebo si vyexportujte tabuľku a použite funkciu filtra v Exceli.

V rámci link buildingu vás budú určite zaujímať predovšetkým obsahové weby ako:

  • blogy
  • denníky (news)
  • magazíny

Menej vás budú zaujímať e-shopy a komerčné stránky.

Vo výnimočných prípadoch pre vás môžu byť zaujímavé diskusné fóra, napríklad, keď si robíte nejaký prieskum na konkrétnu tému, alebo sa chcete zapojiť do diskusie kvôli posilneniu vašej značky.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.