Čo je odkaz

Naposledy zmenené: 13.10.2020
Doba čítania: 1 min
Štítky:

Odkaz je spojenie medzi súčasnou webovou stránkou (URL) a stránkou inou – ak sa jedná o hypertextový odkaz. V určitých prípadoch môže byť odkazované na tú stránku (URL), z ktorej odkaz vedie (kotva, preklikávacia hlavička na hlavnej stránke). V istých prípadoch môže byť braná ako odkaz aj samotná zmienka na internete (na niečo odkazuje, ale nie príslušným HTML tagom) Odkaz na internete je:

  • Navigačný prvok – smeruje užívateľov na ďalšie URL
  • Signál pre vyhľadávače – posiela link juice a tým môže ovplyvňovať správanie vo fulltextových vyhľadávačoch. Ovplyvňuje ako odkazujúcu tak aj odkazovanú stránku
  • Súčasťou licenčnej politiky – ak z nejakého webu vezmeme časť jeho obsahu, tak niekedy je nutné uviesť zdroj
  • Predmet obchodovania – kvôli predošlým dvom bodom sa s odkazmi aj obchoduje – buď za účelom navigácie návštevníkov na konkrétny web, alebo kvôli predávaniu link juice. Obchodovanie s odkazmi za účelom prelievania link juice je Googlom zakázaná technika, ale v praxi sa stále používa.

Druhy odkazov

Odkazy v zásade delíme na interný odkaz, ktorý odkazuje v rámci jednej domény a externý odkaz, ktorý odkazuje na inú doménu, než na ktorej je odkaz umiestnený.

Hypertextové odkazy v HTML

Hyptertextový odkaz sa tvorí pomocou jazyka HTML. Pre odkaz sa používa tag <a>. Najdôležitejšie atribúty:

  • href – cieľová URL, kam sa odkazuje
  • target – kde sa otvorí nový odkaz (v rovnakom okne, alebo v inom)
  • rel – definícia, či ide o dofollow alebo nofollow odkaz
  • Ďalšie atribúty sú dostupné na webe Ako písať web alebo v našom článku Čo je to link building.

Odkazy a SEO

V SEO majú odkazy zásadný vplyv. Proces získavania odkazov sa volá linkbuilding, cieľom tohto procesu je tvorba kvalitného odkazového portfólia, ktoré bude prinášať stabilnú návštevnosť a budovať autoritu webu v očiach vyhľadávačov. V SEO majú vplyv obidva druhy odkazov – externé aj interné. Externé odkazy majú, všeobecne povedané, pre vyhľadávač väčšiu váhu, pretože ich nie je možné tak jednoducho ovplyvniť, ako odkazy interné. Pre vyhľadávače aj návštevníkov webu sú ale dôležité aj interné odkazy – interné prelinkovanie, ktoré smeruje návštevníkov a aj pridáva link juice.

Z hľadiska SEO sa rozlišujú odkazy na (do)follow a nofollow:

  • (do)follow odkaz – odkaz, ktorý smeruje návštevníkov webu a posiela linkjuice na cieľovú stránku
  • nofollow odkaz – je odkaz, ktorý smeruje návštevníkov webu, ale neposiela linkjuice na cieľovú stránku. Nofollow sa používa hlavne v prípade, keď webmaster nemôže zaručiť kvalitu odkazu, preto sa používa hlavne v diskusiách
Dofollow a nofollow odkaz
Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Čo je crawl budget
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.