Hľadanosť kľúčových slov (API)

Naposledy zmenené: 17.10.2022
Doba čítania: 1 min
Štítky:

Tento API endpoint umožňuje cez API požiadavky hromadne získavať dáta o hľadanosti kľúčových slov. Hľadanosti poskytované v API sú konkrétne pre jednotlivé kľúčové slová. To znamená, že na rozdiel od Google Ads majú napríklad slová “práčka” a “práčky” rozdielne hľadanosti. 

Túto hľadanosť určujeme na základe kombinácie historických click-stream dát, dát z Google Trends a dát z Google Ads. Viac o tom, ako hľadanosť určujeme nájdete v našom článku: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/hladanost-klucovych-slov/.

Príklady k čomu sa dá tento API endpoint využiť

  • Spracovanie sady kľúčových slov cez vlastný script
  • Automatická aktualizácia hľadaností kľúčových slov v analýzach kľúčových slov
  • Identifikácia nových hľadaných kľúčových slov
  • Identifikácia kľúčových slov s veľkou zmenou hľadanosti medzi mesiacmi/rokmi

Dokumentácia

https://profilers-api.marketingminer.com/docs#/keywords/Keywords_search_volume_list_keywords_search_volume_data_get

URL endpointu:

https://profilers-api.marketingminer.com/keywords/search-volume-data

Ukážkové spracovanie dát s použitím endpointu:

Povinné parametre

  • api_token – API majú dispozícií všetky plány, ktoré majú aspoň 1 milión kreditov (Custom tarif s aspoň 1 mil. kreditmi alebo tarif Digger a vyššie). API kľúč nájdete vo vašom používateľskom profile. Pokiaľ by ste si chceli API vyskúšať, stačí nám napísať na info@marketingminer.com a my vám API sprístupníme na otestovanie. 
  • lang – Krajina, pre ktorú chcete získať dáta (aktuálne dostupné: us, gb, cs, sk, pl).
  • keyword – Kľúčové slovo, pre ktoré chcete získať dáta. Pokiaľ potrebujete získať dáta pre viac kľúčových slov naraz, stačí do URL zreťaziť viackrát parameter keyword s ďalšími hodnotami. 

Ukážková URL dopytu na endpoint (stačí doplniť vlastný API kľúč):

https://profilers-api.marketingminer.com/keywords/search-volume-data?lang=cs&keyword=seo&keyword=marketing&api_token=[API_TOKEN]

Ukážka výstupu API v JSON:

Hľadanosť kľúčových slov - náhľad výstupu API v JSON

Limity a cena

  • Rate limit: 120 dopytov/minúta
  • Počet kreditov za kľúčové slovo: 3

Ukážky využitia API z externých článkov

Aktuálne nie je k dispozícii žiadny článok. 

INFO: Pokiaľ napíšete nejaký článok o využití nášho API, neváhajte nám napísať na info@marketingminer.com a radi vaše ukážky využitia doplníme do článku. 
Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Návrhy kľúčových slov (API)
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.