Stavový kód

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 2 min
Štítky:

Marketing Miner vám pomôže aj v situácii, keď potrebujete vo väčšom počte overiť stavové kódy jednotlivých stránok, prípadne identifikovať ich presmerovania.

Vďaka Mineru Status Code získate zoznam všetkých stavových kódov k vašim stránkam. Tento Miner funguje tak, že si jednoducho stiahne stavový kód URL a v prípade presmerovania ho nasleduje a vo výstupe vám zobrazí stavový kód URL, na ktorú vedie presmerovanie (vrátane redirect chainu).

Využitie v praxi

Predtým, ako sa pustíme do samotného zisťovania stavových kódov, pozrime sa na to, aké základné stavové kódy môžu nastať a prečo by vás mali zaujímať:

 • 200 = OK. Všetko je v poriadku, na tejto stránke existuje obsah a stránka nevracia žiadnu chybu.
 • 301 = Trvalé presmerovanie. Ak je stránka A presmerovaná na stránku B. Toto presmerovanie využijete v prípade, že stránku A už neplánujete obnovovať a chcete, aby sa namiesto tejto stránky užívateľom zobrazovala stránka B. Z hľadiska SEO je správne používať presmerovanie cez tento stavový kód.
 • 302 = Dočasné presmerovanie. Ak je stránka A dočasne presmerovaná na stránku B. Toto presmerovanie využijete v prípade, že stránku A ešte plánujete obnoviť, ale dočasne nefunguje a nechcete, aby na ňu používatelia chodili. Z hľadiska SEO sa neodporúča používať presmerovanie cez tento stavový kód (okrem prípadu, ktorý sme popísali na začiatku).
 • 404 = Not found. Stránka nebola nájdená. Pokiaľ URL už na webe skutočne neexistuje, odporúčame tieto stránky presmerovať pomocou stavového kódu 301 na relevantnú stránku.
 • 410 = Gone. Tento stav je podobný stavu 404, avšak s tým rozdielom, že je viac “trvalý”. Z hľadiska SEO ide o veľmi podobné stavy. V prípade stránok 410 odporúčame nájsť interné odkazy, ktoré na túto stránku vedú a odstrániť ich, prípadne upraviť na funkčnú stránku.
 • 500 = Internal server error. Ako už názov hovorí, ide o internú chybu, takže je potrebné skontrolovať a zistiť, kde sa vyskytol problém.
 • 503 = Service Unavailable. Stránku je dobré skontrolovať ručne, pretože pravdepodobne nedovoľuje botom prechádzať obsah.

Vloženie URL, ku ktorým chcete získať stavové kódy

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých potrebujete zistiť stavové kódy.

Kontrola stavových kódov - vloženie URL adries

Častejším prípadom je ale to, že chcete overiť stavové kódy pre celý web. V tom prípade je dobré vložiť do Marketing Mineru URL vašej sitemapy. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať z URL.

Sitemap kontrola stavových kódov

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza URL kliknite na Miner Status Code.

Status Code miner

Po kliknutí sa vám otvorí možnosť nastaviť, akým spôsobom chcete jednotlivé URL prechádzať. Ide o to, ako sa bude Marketing Miner tváriť pri prechádzaní stránky, ktorú ste zadali na vstupe.

Nástroj sa môže tváriť ako Marketing Miner bot, Googlebot, Seznambot a podobne. Vo všeobecnosti odporúčame vybrať prednastavenú možnosť Marketing Miner bota. Avšak niekedy je potrebné si overiť, že sa k vášmu obsahu dostane napríklad aj Googlebot, nakoľko obsah na webe môže byť práve pred ním zablokovaný.

MarketingMiner bot

Ak máte vybraného bota, pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta. Po dokončení reportu vám prídu spracované dáta na e-mail.

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

 • Input: URL, z ktorej Miner získal stavový kód.
 • First Status Code:  prvý obdržaný stavový kód, ktorý vrátila zadaná URL adresa. Čo znamenajú jednotlivé stavové kódy sme už popísali vyššie v sekcii Využitie v praxi.  
 • Last Status Code: posledný obdržaný stavový kód, ktorý vrátila zadaná URL adresa. 
 • Status Code chain: sekvencia obdržaných stavových kódov za sebou. 
 • Last available URL: v prípade, že je posledný obdržaný stavový kód 40x alebo 50x, tak sa v tomto stĺpci zobrazí odkaz na web.archive.org, ktorý vráti (v prípade, že k tomu má dáta), čo sa nachádzalo za obsah na danej stránke. 

Analýza výstupu

 • Pri analýze stavových kódov sa v prvom rade zamerajte na interné server errory (status code 500), odhaľte problém a napravte ho.
 • Následne skontrolujte stránky so stavovými kódmi 404 a 410. Ak je to možné, presmerujte URL na relevantné stránky a odstráňte interné odkazy vedúce na tieto chybné stránky.
 • Skontrolujte si presmerovania so stavovým kódom 302 a overte, že skutočne ide len o dočasné presmerovanie. Ak nie, použite namiesto toho stavový kód 301.

Videonávody s použitím Minera

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Kategorizácia kľúčových slov
Ďalší: Návrhy kľúčových slov z plánovača kľúčových slov
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.