Odkaz je spojení mezi současnou webovou stránkou (URL) a stránkou jinou – jedná-li se o hypertextový odkaz. V určitých případech může být odkazováno na tu stránku (URL) ze které odkaz vede (kotva, proklikávací hlavička na hlavní stránce). V jistých případech může být brán jako odkaz i pouhá zmínka na internetu (na něco odkazuje, ale ne příslušným HTML tagem) Odkaz na internetu je:

Navigační prvek – směruje uživatele na další URL
Signál pro vyhledávače – posílá link juice a tím může ovlivňovat chování ve fulltextových vyhledávačích. Ovlivňuje jak odkazující tak odkazovanou stránku
Součástí licenční politiky – pokud z nějakého webu vezmeme část jeho obsahu, tak někdy je nutné uvést zdroj
Předmět obchodování – kvůli předchozím dvěma bodům se s odkazy i obchoduje – jak za účelem navigace návštěvníků na konkrétní web, tak kvůli předávání link juice. Obchodování s odkazy za účelem přelévání link juice je Googlem zakázaná technika, nicméně se v praxi stále používá.

Druhy odkazů

Odkazy v zásadě dělíme na interní odkaz, který odkazuje v rámci jedné domény a externí odkaz, který odkazuje na jinou doménu, než na které je odkaz umístěn.

Hypertextové odkazy v HTML

Hyptertextový odkaz se tvoří pomocí jazyka HTML. Pro odkaz se používá tag <a>. Nejdůležitější atributy:

href - cílová URL, kam je odkazováno
target - kde se otevře nový odkaz (ve stejném okně, nebo v jiném)
rel - definice, zda jde o dofollow nebo nofollow odkaz

Další atributy jsou dostupné na webu Jak psát web.

Odkazy a SEO

V SEO hrají odkazy zásadní vliv. Proces získávání odkazů se jmenuje linkbuilding, cílem tohoto procesu je tvorba kvalitního odkazového portfolia, které bude přinášet stabilní návštěvnost a budovat autoritu webu v očích vyhledávačů. V SEO mají vliv oba druhy odkazů – externí i interní. Externí odkazy mají, obecně řečeno, pro vyhledávač větší váhu, jelikož je nelze tak jednoduše ovlivnit, jako odkazy interní. Pro vyhledávače i návštěvníky webu jsou ovšem důležité i interní odkazy – interní prolinkování, které směruje jak návštěvníky, tak přidává link juice.

Z hlediska SEO se rozlišují odkazy na (do)follow a nofollow:

(do)follow odkaz je odkaz, který směruje návštěvníky webu a posílá linkjuice na cílovou stránku
nofollow odkaz je odkaz, který směruje návštěvníky webu, ale neposílá linkjuice na cílovou stránku. Nofollow s používá hlavně v případě, kdy webmaster nemůže zaručit kvalitu odkazu, proto se používá hlavně v diskuzích

Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.