Ktoré z našich článkov alebo článkov konkurenta sú najzdieľanejšieí? A prečo to tak je? Ako hromadne získať dáta o počtoch sociálnych interakcií datasetu URL?

Na to a omnoho viac vám odpovie práve Social signals miner. Ten postupne prechádza vstupný dataset URL a k nim sa dotazuje na jednotlivé sociálne siete. Z nich potom získava údaje o počtoch zdieľaní, likes, tweetov a iných sociálnych interakcií. Užívateľ tak môže jednoduchým spôsobom skúmať, ako sú zdieľané (úspešné na sociálnych sietiach) špecifické URL jeho alebo jeho konkurentov a prečo to tak je.

Výber vstupných URL

Najčastejším vstupom minera sociálnych signálov je sitemap URL alebo zoznam URL článkov webu. Sitemap stačí vložiť ako jej URL a miner si spracuje jej obsah a vyparsuje z nej URL. V opačnom prípade stačí nahrať zoznam URL na vstup vložením dát z clipboardu (CTRL+V) alebo súborom (CSV, TSV, XLSX):

Po vložení dát užívateľ zvolí tlačidlo Vybrať minery.

Výber minerov

V druhom kroku užívateľ zvolí miner Sociálne signály a stlačí Získať dáta.

Spracovanie a analýza dát

Na výstupe dostáva užívateľ tabuľku URL a k nim informácie o sociálnych signáloch. Tabuľka môže vypadať nasledovne:

Ukážka výstupného reportu

Popis stĺpcov

Facebook shares: Počet zdieľaní URL v sociálnej sieti Facebook.
Google +1: Počet zdieľaní v sociálnej sieti Google plus.
LinkedIn shares: Počet zdieľaní URL v sociálnej sieti LinkedIn.
Pinterest pin counts: Počet pinov URL v sociálnej sieti Pinterest.
Stumbleupon views: Počet zhliadnutí URL v sociálnej sieti StumbleUpon.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.