Detekcia technológií

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 1 min
Štítky:

Miner Detekcia technológií využijete v prípade, že potrebujete hromadne zistiť, na akých technológiách je postavený web vašej konkurencie, prípadne budúceho spolupracovníka.

Využitie v praxi

Tento Miner využijete v prípade analýzy konkurencie alebo pri iných marketingových aktivitách, keď potrebujete zistiť, aké technológie, aký redakčný systém alebo aký framework používajú konkurenčné weby či weby, na ktoré sa chodievate inšpirovať.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Domény. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam domén, pri ktorých potrebujete zistiť, aké technológie používajú.

Analýza konkurencie - vloženie dát

Ak máte domény niekde pohromade, nemusíte ich kopírovať, ale môžete jednoducho importovať celý súbor so zoznamom. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať súbory.

Analýza konkurencie súbor s dátami

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza webu kliknite na Miner Detekcia technológií. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.

Detekcia technológií miner

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

  • Input: Doména, ktorú ste zadali na vstupe.
  • CMS: Typ redakčného systému, ktorý je na danej doméne používaný (napríklad WordPress, Drupal a podobne).
  • Server: Typ používanej technológie na danej doméne (napríklad GSE, Apache, cloudfare a podobne).
  • Powered by: Typ používaného frameworku na danej doméne (napríklad PHP).

Analýza výstupu

Okrem výstupnej tabuľky máte k dispozícii grafický prehľad jednotlivých redakčných systémov, technológií a frameworkov. Na základe týchto údajov viete narýchlo odhadnúť, ktorý typ technológie, redakčného systému či frameworku je najčastejšie používaný medzi vašimi konkurentmi či partnermi.

Detekcia technológií ukážkový výstup
Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Contact Finder
Ďalší: Majestic
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.