Skontrolujte pár jednoduchými krokmi, na aké otázky cielia konkurenčné weby či aké používajú nadpisy, aby pritiahli užívateľovu pozornosť. Aká je čitateľnost ich obsahu či čo je najsdielanějším článkom/sekciou na sociálnych sietiach. Čo vám na to stačí? Ich sitemap alebo výpis URL článkov.

Vloženie URL, ku ktorím chce užívateľ získať dáta

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu. V tomto prípade sa asi najviac hodí import konkurenčnej alebo vlastnej sitemap.Stlačením tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.

Voľba minerov a získanie dát

Najlepšími minermi pre analýzu efektivity a cielenie obsahu sú:

Content Analysis: Získava dáta o obsahu stránky, jej štruktúry, nadpisoch, počtu slov,...
Social Signals: Dáta o počte zdieľaní URL na sociálnych sietiach

Vďaka nim užívateľ získa prehľad o tom, aký obsah a témy URL pokrýva a zároveň informácie o jej dosahu na sociálnych sietiach. Samozrejme je na každom užívateľovi, či si k týmto pridá ešte iné minery, ktoré mu dovolia získať ďalšie dáta o URL.Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu
Ukážka výstupu mineru

Popis stĺpcov

Keyword/URL: URL, ku ktorej sa získavali dáta
Facebook shares: Počet zdieľaní URL na sociálnej sieti Facebook
Google +1: Počet URL na sociálnej sieti Google Plus
LinkedIn shares: Počet zdieľaní URL na sociálnej sieti LinkedIn
Pinterest pin count: Počet pinov tejto URL na sociálnej sieti Pinterest
Stumbleupon views: Počet prehliadnutí URL na sociálnej sieti Stumbleupon
ContentAnalysis: Status analýzy obsahu (ak je na danej URL napríklad presmerovanie alebo chyba, vráti chybu)
Canonical: Identifikácia kanonickej URL, ak je v zdrojovom kóde uvedená.
Meta description: Obsah meta tagu description
H1: Obsah hlavného nadpisu/ov
Title: Titulok stránky (<title> v zdrojovom kóde)
Title Score: Skóré titulku stránky založenej na jeho dĺžke, prítomnosti špeciálneho znaku a prídavného mena v ňom. Tieto prvky podľa zahraničných štúdií preukázali, že titulky s týmito prvkami majú vyšší CTR v SERP.
Adjectivum in title: Detekcia, či je v titulku prítomné prídavné meno
Special character in title: Detekcia, či je v titulku prítomný špeciálny znak
Words: Počet slov na danej URL
Words without stop words: Počet slov po odseknutí stop slov (príklad stop slov: a, ale,...)
Paragraphs: Počet paragrafov v obsahu danej URL
Links: Počet odkazov (ako interných, tak externých)
Number of external links: Počet interných odkazov
Number of internal links: Počet externých odkazov
X-Robots-Tag: Obsah X-Robots-Tagu, ak nejaký existuje. Viac o X-robots-tagu na: https://developers.google.com/webmasters/control-crawl-index/docs/robots_meta_tag
Meta robots: Obsah meta tagu robots
Rel="next": Detekcia, či je niekde v obsahu označenie nasledujúcej stránky pomocou rel="next"
Rel="prev": Detekcia, či je niekde v obsahu označenie predošlej stránky pomocou rel="prev"
Article Type: Automatická kategorizácia článku podľa jeho titulku (napríklad Návod, Kvíz,...)
Comments: Počet komentárov k článku
Flesch Kincaid Reading Ease: http://en.wikipedia.org/wiki/Flesch-Kincaid#Flesch_Reading_Ease
Flesch Kincaid Grade Level: http://en.wikipedia.org/wiki/Flesch-Kincaid
Gunning Fog Score: http://en.wikipedia.org/wiki/Gunning-Fog_Index
Coleman Liau Index: http://en.wikipedia.org/wiki/Coleman-Liau_Index
SMOG Index: http://en.wikipedia.org/wiki/SMOG_Index
Automated Reability Index: http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Readability_Index
Dale-Chall Readability Score: https://en.wikipedia.org/wiki/Dale–Chall_readability_formula
Spache Readability Score: https://en.wikipedia.org/wiki/Spache_readability_formula

Príklady použitia obsahovej analýzy v praxi

Optimalizácia titulkov
Priemerná dĺžka titulku je okolo 47.49 písmena, čo je správne, pretože nad túto dĺžku nie je vo výsledkoch vyhľadávania vyhľadávačov k dispozícii celý titulok, ale len jeho časť. Rovnako tak môže byť pre užívateľa dlhší titulok horšie čitateľný. Title skóré 69.28 je naozaj nadpriemer oproti väčšine českých i zahraničných webov. To značí, že si blog pred publikáciou svojho obsahu dáva záležať na atraktivite headline. V obsahu sa potom podľa štatistík nachádza 23 článkov so skóré titulku 0-50, čo značí, že je titulok buď zle čitateľný (naozaj dlhý aj bez stop slov) alebo iný problém. Tieto stránky by bylo dobré skontrolovať a prípadne na ich titulku zapracovať.

Informácie o obsahu
Väčšina článkov na danom blogu sa pohybuje okolo 900 slov. Konkrétne cez 60% obsahu má viac než 600 slov. To vypovedá o tom, že blog píše dlhé obsiahlejšie články. Okrem toho môže užívateľ v stĺpci Article Type nájsť prehľad detekovaných typov článkov. V tomto prípade je jasne vidieť, že dominantou daného blogu sú články typu Ako, teda návodné. Ďalej Aký/á/é a Prečo.

Aktivita užívateľov
Aktivitou užívateľov sú v tomto prípade myslené dve metriky: počet sociálnych signálov a počet komentárov. Obe naznačujú určitým spôsobom charakter a prioritu článku. Tieto metriky sú dostupné v jednotlivých stĺpcoch výstupu zo Social Signals minera a v stĺpci Comments (počet komentárov článku). Jednoduchým zoradením výstupov sa tak užívateľ môže dostať k najkomentovanejšiemu a najzdieľanejšiemu obsahu, z ktorého sa môže inšpirovať.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.