Analýza odkazového profilu a kontrola existencie odkazov v rámci naviazaných spoluprác je pre linkbuildera takmer denným chlebom. Marketing Miner v tomto ohľade na základe vložených URL, ktoré by sa mali odkazovať na váš web, identifikuje vzory a určí pozíciu a význam odkazu. Výstupom sú detailné informácie o existencii či umiestnení odkazu

Vloženie URL, ku ktorým chce užívateľ získať dáta

V rámci analýzy odkazového profilu je na vstupe potrebný zoznam odkazov, vedúcich na vašu doménu. Najlepšími zdrojmi pre také dáta sú:

Google Search Console (sekcia Odkazy na vaše stránky)
Ahrefs (platený)
MajesticSEO (platený)
Link Explorer (platený)

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu.Stlačením tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.

Získanie dát o odkazovom profile

V rámci analýzy sú ideálnymi dátami pre užívateľa dáta o odkazoch na URL, ktoré sa na jeho web odkazujú, ďalej kontrola existencie, stavu a pozície odkazu na jeho doménu a dáta o sociálnych signáloch URL s príchodzími odkazmi. Tieto dáta pomocou Marketing Minera získa užívateľ tak, že zaškrtne miner:

Kontrola odkazov (Kontrola existencie odkazu, získanie viac informácií o jeho pozícii a jeho okolí. Pre kontrolu odkazu užívateľovej domény ju musí vyplniť do políčka, ktoré sa objaví po zaškrtnutí checkboxu.)
Ahrefs (Miner, ktorý funguje len po prepojení užívateľského účtu s plateným účtom tejto služby. Ak užívateľ nemá doposiaľ prepojený svoj účet, je na jeho prepojenie vyzvaný pri zaškrtnutí minera.)
Social Signals (Vracia informácie o počte zdieľaní, tweetov a mnoho ďalších signálov zo sociálnych sietí, smerujúcich na danú URL.)
Rovnako ako na ukážke nižšie:Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Ukážka výstupu mineru

Popis stĺpcov

Input Data: Kontrolované URL
Domain/Backlink existence: TRUE/FALSE o tom, či odkaz na užívateľovu doménu na danej URL existuje
Backlink source code position: Percentuálna pozícia v zdrojovom kóde, kde sa nájdený odkaz nachádza
Estimated position: Odhadované umiestnenie odkazu: Päta, Hlava, Menu, V texte,...
Backlink content: Okolie nájdeného odkazu
Anchor text: Text nájdeného odkazu
Facebook shares: Počet zdieľaní danej URL na sociálnej sieti Facebook
Facebook likes: Počet likes na sociálnej sieti Facebook
Google +1: Počet na sociálnej sieti Google Plus
LinkedIn shares: Počet zdieľaní na sociálnej sieti LinkedIn
Referring Domains: Počet odkazujúcich domén na kontrolovanú URL podľa nástroja Ahrefs
Backlinks: Počet spätných odkazov na kontrolovanú URL podľa nástroja Ahrefs
Referring Pages: Počet odkazujúcich stránok na kontrolovanú URL podľa nástroja Ahrefs
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Ďakujeme Vám za Váš názor.