Inšpirácia od konkurencie v PPC môže byť skvelým podkladom pri tvorbe vlastných kampaní. Ale kto je vlastne najväčší konkurent z hľadiska platených výsledkov vyhľadávania? Aké používa inzeráty, ktoré mu fungujú a prečo? Marketing Miner s pomocou SERP Ads Minera užívateľovi poskytuje na výstupe práve dáta o inzerentoch a inzerátoch v platených výsledkoch vyhľadávania, ktoré môže užívateľ použiť na zodpovedanie týchto otázok a posunúť tak vlastné kampane.

Vloženie fráz, ku ktorým chce užívateľ získať dáta o reklame vo vyhľadávaní

Na získanie dát o reklamách vo výsledkoch vyhľadávaní je najskôr potrebné špecifikovať otázky, z ktorých má miner dáta o reklamách získavať. K tomu užívateľ použije sekciu Keyword Minerov, kam importuje dataset fráz jednou z metód importu.Potom užívateľ vyberie krajinu, pre ktorú chce dáta získavať kliknutím na vlajku vedľa tlačidla Vybrať Minery a stlačením tohto tlačidla sa dostáva na výber minerov

Výber SERP Ads minera a získanie dát

V sekcii výberu minerov užívateľ vyberie SERP Ads Miner, ktorý prejde jednotlivé frázy a získa z vyhľadávačov dáta o reklamách, zobrazovaných o daných otázkach.Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Popis stĺpcov

Phrase: Fráza, ku ktorej sa získavali dáta o inzerentoch
Title: Titulok reklamy
Description: Popis reklamy
Position: Pozícia reklamy (Header, Sidebar, Footer)
Rank: Pozícia reklamy (z hľadiska radenia od 1. pozície)
Visible URL: Viditeľná URL reklamy pre užívateľa
URL: Reálna URL, na ktorú sa užívateľ po prekliku na reklamu dostáva
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.