Vstupná stránka

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 3 min
Štítky:

Vstupné stránky (alebo tiež cieľové stránky, landing page) sú stránky, na ktoré sa používatelia dostávajú ako prvé, pri prechode na webovú stránku. Vytvárajú tak na používateľov prvý dojem a často je potrebné tým dôležitým vstupným stránkach venovať pozornosť, nakoľko rozhodujú o tom, či návštevník na webe zostane, alebo nie.

Marketing Miner dokáže automatizovane zisťovať najlepšie vstupné stránky, z ktorých sa na váš web (alebo konkurenčný) dostávajú používatelia z vyhľadávačov. Všetko, čo k tomu potrebujete, je sada kľúčových slov a doména, pre ktorú chcete najlepšie vstupné stránky zistiť.

Ako funguje miner Najlepšia vstupná stránka (landing page)

Tento Miner sa viaže k operátoru site: na Googli. Operátor site: využijete v prípade, keď chcete napríklad zistiť počet zaindexovaných stránok na vašom webe. Jednoducho zadajte do vyhľadávača site:www.priklad.sk.

site operátor landing page miner

Tento operátor takisto využijete, ak chcete zistiť, ktorú vstupnú stránku z vášho (alebo konkurenčného) webu považuje Google za najvhodnejšiu pre dané kľúčové slovo. To zistíte tak, že do vyhľadávača zadáte site:doména + kľúčové slovo.

Site: landing page miner

Prvý výsledok takto zostavenej vyhľadávacej frázy predstavuje najlepšiu možnú stránku na danej doméne pre dané kľúčové slovo v očiach vyhľadávača.

Prostredníctvom Marketing Mineru môžete tieto stránky získať hromadne pre stovky kľúčových slov naraz a nemusíte ich tak “googliť” ručne.

Využitie v praxi

Tento Miner sa vám bude hodiť buď pri analýze kľúčových slov, pri SEO audite, alebo pri akejkoľvek optimalizácii vstupných stránok na konkrétne kľúčové slová.

Na začiatku budete potrebovať vedieť, či k daným slovám vôbec existuje vhodná vstupná stránka alebo nie.

Okrem toho je potrebné skontrolovať, či stránka, ktorú Google považuje za najlepšiu v rámci vyhľadávanej frázy, je skutočne aj najviac relevantná.

Miner sa vám môže hodiť aj pri analýze konkurenčných stránok, keď budete chcieť zistiť, či má vaša konkurencia pokryté určité kľúčové slová a ak áno, tak aké vstupné stránky sú v očiach vyhľadávača pre tieto kľúčové slová najlepšie.

Teraz sa už poďme pozrieť na to, ako tieto najlepšie vstupné stránky pre konkrétnu doménu zistíte hromadne prostredníctvom Marketing Mineru.

TIP: Tento Miner odporúčame kombinovať s Minerom Pozícia vo vyhľadávačoch.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Kľúčové slová. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam kľúčových slov, pre ktoré chcete zistiť najlepšiu vstupnú stránku podľa vyhľadávača.

landing page miner vloženie dát

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Informácie o kľúčových frázach kliknite na Miner Landing Page.

Landing page miner report

Následne zvoľte doménu, pre ktorú hľadáte najlepšie vstupné stránky. Môžete sem zadať vašu vlastnú stránku, prípadne stránku konkurencie.

Špecifikácia domény landing page miner

Pokračujte kliknutím na tlačidlo Potvrdiť a následne na tlačidlo Získať dáta.

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

  • Input: Kľúčové slovo, ktoré ste zadali na vstupe.
  • Best landing page – Google/Bing/Seznam: Najlepšia vstupná stránka domény (ktorú ste zadali na vstupe) pre dané kľúčové slovo podľa Google / Bing / Seznamu.
  • Number of results Google/Bing/Seznam: Počet výsledkov vyhľadávnia na dotaz site:domain.tld dotaz. Vyjadruje koľko stránok podľa vyhľadávačov pokrýva daný dotaz. Táto informácia môže slúžiť k určeniu relevancie dotazu (čím viac stránok pokrýva danú tému, tým relevantnejšie) alebo k identifikácii kanibalizácie kľúčových slov u long-tail dotazov.

Analýza výstupu

Výstup sa dá použiť buď pre zistenie, aké kľúčové slová daný web nepokrýva, ako sú relevantné voči obsahu alebo či si web nekanibalizuje niektoré long-tail kľúčové slová.

Pokrytie kľúčových slov vstupnými stránkami

Pri analýze výstupu sa zamerajte na kľúčové slová, ku ktorým Marketing Miner nenašiel žiadnu vstupnú stránku. Ide o hodnotu Not found v jednotlivých stĺpcoch.

Pomer nájdených vs. nenájdených stránok vám zobrazí taktiež koláčový graf úplne na vrchu vo vašom reporte.

Pokrytie kľúčových slov vstupnými stránkami graf

Pokiaľ sú pre vás slová bez vstupnej stránky dôležité a majú prioritu, vytvorte im vstupné stránky, prípadne ich zapracujte do už existujúcich textov, pokiaľ je to možné.

Taktiež skontrolujte, aké stránky považuje Google za najlepšie. Pokiaľ to vidíte inak než Google, je potrebné vstupnú stránku (landing page) prepísať a upraviť, prípadne vytvoriť úplne novú, ktorá bude pre konkrétne kľúčové slová viac relevantná.

Relevancia vstupných stránok voči dotazom

Na základe počtu výsledkov vyhľadávania ku každému dotazu, môžete určiť, ako veľmi je relevantný dotaz voči vášmu aktuálnemu obsahu na webe. V prípade, že sa na webe nachádzajú desiatky alebo tisíce vstupných stránok, obsahujúce toto slovo, je pravdepodobné, že pôjde o relevantný dotaz.

Naopak pokiaľ k dotazu neexistuje na webe vstupná stránka, tak buď dotaz nie je relevantný alebo na webe ešte neexistuje obsah, ktorý by ho pokrýval.

Kanibalizácia kľúčových slov

Ku kanibalizácii dochádza v prípade, že niektoré veľmi špecifické kľúčové slová pokrýva viacero vstupných stránok. To samo o sebe nie je problém. Problém je to v prípade, kedy sa na webe nachádzajú kúsky obsahu, venujúce sa tejto téme, ale žiadny komplexný obsah.

V takomto prípade sa odporúča tieto kratšie články vziať a vytvoriť z nich jeden komplexnejší, ktorý lepšie odpovie používateľom na hľadané dotazy.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Konkurenčnosť kľúčových slov
Ďalší: PPC reklamy
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.