Vo chvíli, keď začnete písať akékoľvek kľúčové slovo do vyhľadávača, môžete si všimnúť, že vám vyhľadávač rovno sám ponúka návrhy, ktoré by ste mohli chcieť vyhľadávať.

Našepkávač (z anglického Google Autocomplete) je skvelá vec, nielen pre používateľov, ale aj pre marketérov. Používateľom šetrí čas s písaním a premýšľaním, ako frázu naformulovať. Marketérom napovie, aké kľúčové slová zvyknú používatelia najčastejšie zadávať do vyhľadávača v spojitosti s konkrétnym slovom.Aby ste tieto návrhy nemuseli získavať z vyhľadávača manuálne, môžete využiť Marketing Miner, ktorý to urobí za vás.

Využitie v praxi

Tento Miner využijete:

Keď pracujete na analýze kľúčových slov. Návrhy z našepkávača sú jedným zo základných možností, ako nazbierať čo najviac dát. Viac v návode na analýzu kľúčových slov.
Keď píšete nový článok. Pri písaní článku často nepotrebujete robiť obsiahlu analýzu. Stačí sa pozrieť do našepkávača a ten vám poradí, čo sa v súvislosti s vašou témou vyhľadáva. Na základe týchto slov môžete v konečnom dôsledku zostaviť aj štruktúru článku.
Keď hľadáte inšpiráciu na nový článok. Jednoducho skúste písať rôzne frázy do vyhľadávača a nájsť možnosti na novú tému, ktorú ste ešte na blogu nepokryli. Inšpiráciu môžete hľadať v súvislosti s frázami “Ako na”, “Návod na”, “Čo je”, “Čo znamená” a podobne.
Keď hľadáte inšpiráciu na akýkoľvek nový obsah. Či už pre sociálne siete alebo emailing. Našepkávač vás navedie, ako vaši používatelia vyhľadávajú a vlastne aj to, ako pri vyhľadávaní premýšľajú.
Kontrola reputácie vašej značky. Aj takto si môžete ľahko skontrolovať, aké frázy vyhľadávajú používatelia v súvislosti s vašou značkou. Môžete spozornieť, ak sa napríklad pri vašej značke objaví slovo ako “podvod” a podobne. Na základe týchto fráz si takisto môžete skontrolovať, či máte vstupnú stránku pre každé kľúčové slovo, ktoré sa na Googli vyhľadáva.Nechajte pracovať Marketing Miner za vás a ušetríte čas zadávaním fráz do vyhľadávača. Poďme si ukázať, ako na to.

TIP: Tento Miner môžete kombinovať s Minerom AdWords Návrh.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Kľúčové slová.

Odporúčame mať dopredu premyslený dataset základných kľúčových slov, ku ktorým chcete získať návrhy. Následne napíšte alebo skopírujte tieto kľúčové slová do schránky.Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Návrh a získavanie nových fráz kliknite na Miner Našepkávače.Po kliknutí si môžete nastaviť, aké dáta chcete z Mineru získať.Najprv si vyberte typ zhody:

Voľná zhoda. Ak do vyhľadávača zadáte napríklad “seo”, súčasťou voľnej zhody budú aj kľúčové slová, ktoré “seo” obsahujú kdekoľvek v slove. Medzi výsledkami nájdete napríklad aj mesto “Seoul” v Južnej Kórei.
Presná zhoda. V prípade, že do vyhľadávača zadáte “seo”, dostanete len také výrazy, ktoré obsahujú slovo “seo” v presnom tvare.

Pozrime sa ešte na jeden príklad, ako rozlíšiť v Mineri voľnú zhodu od presnej.

V prípade kľúčového slova “zub” v presnej zhode, našiel Marketing Miner tieto návrhy.V prípade kľúčového slova “zub” vo voľnej zhode, našiel Marketing Miner podstatne viac návrhov.Okrem našepkávača cez Google dokáže Marketing Miner získať dáta aj z iných vyhľadávačov. Zaškrtnutím si môžete vybrať, o ktoré návrhy máte záujem:

Google
Bing
Youtube
Wikipédia

Ak máte hotovo, kliknite na Potvrdiť a následne na tlačítko Získať dáta, čím spustíte spracovanie vašich vstupov.

Ukážka výstupu

📊 Výstupný report

Popis stĺpcov

Keyword: Kľúčové slovo, ku ktorému ste chceli získať návrhy z našepkávača.
Source: Zdroj, z ktorého boli našepkané kľúčové slová stiahnuté.
Suggest: Návrh kľúčového slova.

Analýza výstupu

Takto našepkané kľúčové slová môžete následne použiť pre analýzu kľúčových slov, môžete sa nimi inšpirovať na nový obsah, postaviť si štruktúru článku, prípadne vytvoriť novú vstupnú stránku na vašom webe.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.