Analýza obsahu

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 4 min
Štítky:

Obsahová analýza (anglicky content analysis) je analýza, skúmajúca povahu obsahu a jeho charakteristiku. Zaoberá sa teda, ako štruktúrou a rozsahom textu, tak aj jeho kľúčovými bodmi, identifikáciou autora, čitateľnosťou a mnohými ďalšími prvkami.

V oblasti online marketingu sa väčšinou obsahová analýza týka konkrétnej sekcie obsahu webových stránok, ktoré dopodrobna rozoberá a identifikuje ich slabé/silné miesta, prípadne navrhuje, akým smerom sa pri písaní ďalšieho obsahu uberať.

Dáta k obsahovej analýze z Marketing Mineru

Miner Obsahovej analýzy vám pomôže s analýzou vášho vlastného obsahu, ale pokojne aj s analýzou obsahu vašej konkurencie. Zistite informácie o metadátach (titulky, popisky) jednotlivých URL, ale aj o počte slov či počte odkazov na danej URL.

Tento Miner odporúčame kombinovať s Minerom Sociálne signály, ktorý vám napovie, ako veľmi boli konkrétne URL zdieľané na jednotlivých sociálnych sieťach.

Využitie v praxi

Obsahová analýza vlastného webu

Pri obsahovej analýze vlastného webu vás bude zaujímať napríklad:

 • Titulok – Nie je titulok príliš dlhý alebo naopak príliš krátky? Obsahuje kľúčové slovo a je atraktívny pre používateľa, ktorý vyhľadáva cez Google?
 • Meta popisok – Nie je popisok príliš dlhý alebo naopak príliš krátky? Obsahuje kľúčové slovo a je atraktívny pre používateľa, ktorý vyhľadáva cez Google?
 • Nadpis H1 – Obsahuje H1 kľúčové slovo? Vystihuje H1 podstatu danej stránky a je atraktívny pre používateľa?
 • ALT text – koľko obrázkov z celkového množstva na stránke nemá vyplnený ALT text.

Obsahová analýza konkurenčného webu

Aj pri obsahovej analýze konkurencie sa môžete zamerať na titulky, popisky a H1 nadpisy. Predovšetkým preto, aby ste zistili, na aké kľúčové slová vaša konkurencia optimalizuje, aký obsah vytvára a v kombinácii s Minerom Sociálne signály zistiť, ktoré z týchto článkov sú najúspešnejšie na sociálnych sieťach.

Okrem toho sa môžete pozrieť aj na iné metriky, napríklad:

 • Počet slov na URL.
 • Počet interných a externých odkazov na danej URL.
 • Priemerný čas čítania daného článku.

Poďme si ukázať, ako jednotlivé dáta získate.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých chcete analyzovať obsah.

Obsahová analýza vloženie vstupných dát

Ešte lepším variantom by však bolo vložiť celú sitemapu webu, ak ju máte k dispozícii. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať z URL.

Vloženie URL obsahová analýza

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Informácie o obsahu kliknite na Miner Analýza obsahu. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačítko Získať dáta.

Obsahová analýza voľba minera

Ukážka výstupu

Vo výstupe uvidíte len prvých 200 záznamov z celkového počtu URL. Preto odporúčame výstup stiahnuť vo forme Excelu a následne analyzovať výsledky priamo tam.

Popis stĺpcov

V Marketing Mineri sú stĺpce rozdelené do dvoch záložiek. V Exceli ich nájdete všetky pohromade. Poďme si vysvetliť, čo znamenajú.

Content

 • Input: vložená URL adresa na analýzu.
 • Status: Stav analyzovanej URL. Ak by bolo na danej URL presmerovanie alebo chyba, bude v stĺpci zobrazený stavový kód presmerovania alebo chyby. Viac o stavových kódoch nájdete v návode Kontrola stavových kódov a presmerovaní.
 • Meta description: Meta popisok stránky.
 • H1: Hlavný nadpis stránky.
 • Title: Titulok stránky.
 • Title width: Dĺžka titulku v pixeloch.
 • Number of images: – počet obrázkov nachádzajúcich sa na danej stránke.
 • Images without alt text: – počet obrázkov, ktoré nemajú vyplnený ALT text.
 • Number of videos: – počet videí na stránke.
 • Number of tables: – počet tabuliek na stránke.
 • Comments: Počet komentárov k článku.

Statistics

 • Reading Time: Približná doba čítania obsahu na danej URL. Je vypočítaná na základe počtu slov v obsahu.
 • Words: Počet slov na danej URL.
 • Paragraphs: Počet odstavcov v obsahu danej URL.
 • Links: Počet interných a externých odkazov na danej URL.
 • Number of external links: Počet externých odkazov na danej URL.
 • Number of internal links: Počet interných odkazov na danej URL.
 • Rel=”next”: Uvádza, či je niekde v obsahu označenie nasledujúcej stránky pomocou rel=”next”.
 • Rel=”prev”: Uvádza, či je niekde v obsahu označenie predošlej stránky pomocou rel=”prev”.

Analýza výstupu

Pri analýze vlastnej stránky sa zamerajte na analýzu titulkov, popiskov a H1 nadpisov.

Optimalizácia titulkov

Príliš dlhé titulky (nad 600 px) vám Marketing Miner vo výstupe označí farebne v stĺpci Title width. Tieto titulky je dobré skrátiť, nakoľko sa nezobrazia vo vyhľadávači celé, čo by bola škoda.

optimalizácia meta title

Okrem dĺžky titulkov si môžete skontrolovať aj to, či obsahujú kľúčové slová a či sú napísané vecne a pútavo pre používateľov, ktorí vašu stránku môžu nájsť vo vyhľadávači.

Optimalizácia popiskov

Podobný princíp ako pri titulkoch, platí aj pri popiskoch. Mali by ste sa snažiť, aby boli vaše popisky napísané vecne a pútavo, obsahovali kľúčové slová a neboli príliš dlhé alebo naopak príliš krátke. Takisto sa neodporúča mať jeden rovnaký popisok pre všetky URL webu.

Zároveň však nemusíte pre každú jednu stránku vytvárať meta popisok. Zamerajte sa len na dôležité stránky webu alebo také, ktoré sa zobrazujú vo vyhľadávačoch na predných pozíciach a privádzajú vám návštevnosť. Nevadí, ak váš meta popisok zostane prázdny.

Optimalizácia H1 nadpisov

H1 nadpis je nadpis, ktorý je viditeľný nielen vo vyhľadávači, ale aj priamo na stránke očami čitateľa. Preto by mal byť čo najviac atraktívny a mal by vypovedať o tom, o čom je daná stránka. V ideálnom prípade by mal obsahovať kľúčové slovo, na ktoré stránku optimalizujete.

Čo ďalšie by vás mohlo zaujímať, či už z pohľadu vašej vlastnej stránky alebo pri analýze konkurencie?

Vyplnenie ALT textov

Ďalším dôležitým faktorom, na ktorý by ste sa mali zamerať je to, či máte pre obrázky vyplnené ALT texty. Ich vyplnením pomôžete nie len používateľom so zrakovým postihnutím, ale tiež aj sebe vo viditeľnosti v obrázkovom vyhľadávaní Google Images. 

Viac informácií o ALT text sa dozviete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/co-je-alt-text-tag-alebo-seo-pre-obrazky/.

Počet interných a externých odkazov na stránke

Tých by nemalo byť príliš veľa, ale ani príliš málo. Málo odkazov môže znamenať, že obsah nemáte podložený ďalšími zdrojmi. Príliš veľa odkazov môže naopak pôsobiť nedôveryhodne a zároveň znižovať váhu dôležitých stránok, na ktoré odkazujete.

Počet komentárov

Vysoký počet komentárov na článku môže indikovať úspešnosť článku. Ak článok vyvolal v čitateľoch potrebu reagovať, či už negatívnu alebo pozitívnu, pravdepodobne ide o dobrý obsah. Zamerajte sa na analýzu tohto obsahu a inšpirujte sa.

Informácie o obsahu

Počet slov v článku je takisto zaujímavým indikátorom toho, aké dlhé články, v priemere vytvára vaša konkurencia a ako dobre ich dĺžka funguje alebo naopak nefunguje.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Našepkávače
Ďalší: Pozícia vo vyhľadávačoch
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.