Silnou zbraňou v rukách PPC špecialistu môže byť špecifické umiestnenie reklamného banneru alebo textovej reklamy, cieliacej na konkrétnu URL a aj jej cieľovú skupinu. Predsa len obsah článku/URL špecifikuje aj kto ju bude čítať.

Ukážme si to na krátkom príklade:

Užívateľovi ponúkam službu: Analýza kľúčových slov. Zaujímajú ho v takom prípade ľudia, ktorí sa odniekiaľ dozvedeli, čo to vlastne analýza kľúčových slov je a možno ju od niekoho budú chcieť. Nájde si preto články, ktoré pojednávajú o tom, čo to vlastne analýza kľúčových slov je a ako sa robí, identifikuje, ktoré z nich používajú reklamné plochy AdSense či Sklik a potom na ne zacieli svoju reklamu s ponukou "Prijde vám analýza kľúčových slov zložitá? Pomôžem vám!".

Znie to celkom jednoducho, ale zase tak jednoduché to nie je. Primárnym problémom v prípade, že nechce cieliť na celý web, ale na konkrétne články, je identifikácia takých URL. A v tom vám môže Marketing Miner pomôcť:

Identifikácia potenciálne zaujímavého obsahu

Prvým krokom je uvedomiť si, aký obsah môže cieľová skupina konzumovať a pod čím ho budú vyhľadávať. Urobme si príklad pre ľudí, ktorí hľadajú informácie o tom, aký si vybrať vysávač a nie sú stále rozhodnutí (fáza THINK frameworku STDC). V tomto prípade išlo napríklad o nasledujúce otázky:

ako vybrat vysavač
ako vybrať kvalitný vysávač
ako vybrať robotický vysávač
ako vybrať tyčový vysávač
ako vybrat vysavac
ako vybrať správny vysávač
aký vybrať vysávač
ako vybrať ručný vysavač
ako si vybrať vysávač
ako vybrať vysávač na popol
ako vybrat roboticky vysavac
ako vybrať dobrý vysávač
aký vybrať robotický vysávač
ako vybrať robotické vysávače
ako správne vybrať vysávač
ako vybrať priemyslový vysávač
ako vybrať vysávač lístia
ako vybrať roboticky vysávač
ako vybrať bezsáčkový vysávač

K týmto frázam užívateľa zaujíma, čo za obsah/web ich pokrýva. A najlepšie mu takú otázku zodpovie Google. Na získanie dát využije Keyword Minerov, konkrétne miner Analýza SERPu. Prejde do sekcie Keyword Minerov a na vstup vloží dataset fráz, ktoré vybral:V druhom kroku zvolí miner Analýza SERPu, ktorý zbiera dáta o výsledkoch vyhľadávania Google na vložené otázky. Na výstupe tak dostáva nasledujúce dáta:
Ukážka výstupu

Ku každej fráze prvých 10 výsledkov vyhľadávania, detailné informácie o nich a prehľad rozšírení, ktoré sú vo výsledkoch použité. V tomto prípade ho zaujímajú len konkrétne výsledky a informácie o nich. Stiahne si teda dáta do Excelu a zmaže stĺplce, ktoré ho nezaujímajú:Výsledky vyhľadávania cez zlúčenie výsledkov dostane do jednoho stĺpca pod seba. (Osobne toto (i celý postup) robím v OpenRefine cez funkciu Transpose cells across columns into rows. Bohužiaľ v Exceli sa mi tento postup nepodarilo zreplikovať, takže budem rád, keď ktokoľvek pomôže).

Potom čo výsledky dostane pod seba, ich deduplikuje:Týmto spôsobom sa dostane k zoznamu unikátnych URL, ktoré sa na ním definovanými otázkami vyskytovali vo výsledkoch vyhľadávania. Tie použije ako vstup pre ďalší krok, kde identifikuje, či je na niektoré z nich použiteľná reklamná plocha.

Analýza reklamných jednotiek na URL
Vyššie uvedeným postupom užívateľ získa zoznam URL, na ktorých teraz potrebuje skontrolovať, či je možné ich využiť. Tento zoznam teda použije ako vstup a v Marketing Mineri zvolí URL minery. Konkrétne použije miner Detekcia scriptov, ktorý prechádza URL a snaží sa na nich identifikovať reklamné scripty.

Výstupom je prehľad ako tento:
Ukážka výstupu

Miner vracia dáta aj o veľkosti reklamných jednotiek, ktoré na URL našiel. Užívateľ si preto vyfiltruje vo výstupe také URL, ktoré obsahujú v stĺpcoch AdSense alebo Sklik nejakú hodnotu a môže tak skúmať, čo a ako použiť.

V tomto prípade išlo o nasledujúce rozloženie:Užívateľ teda môže zacieliť svoju kampaň vyložene na tieto URL a použiť textovú reklamu a vyššie uvedené bannerové plochy.

Využitie

V tomto prípade išlo o veľmi malý výstup v rozsahu pár fráz. Reálne sa dá podobný výskum robiť nad omnoho zaujímavejšími dátami a rozsahmi.

Asi najäčšie využitie je vo fáze po spracovaní analýzy kľúčových slov, kde je možné s výstupmi pracovať aj týmto spôsobem. Teda identifikovať potenciálne zaujímavé otázky, ktoré nejakým spôsobom bližšie špecifikujú užívateľa alebo užívateľský zámer a potom cielenie na URL, na ktoré sa dostávajú.

Celý proces je možné aj automatizovať v OpenRefine. Ak bude o článok záujem, dám dokopy script, ktorý so spracovaním dát pomôže.
Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.