Domain profiler

Naposledy zmenené: 13.10.2020
Doba čítania: 3 min
Štítky:

Asi často sa dostanete do situácie, kedy potrebujete rýchlo získať detailné informácie k niekoľkým doménam (a nie k tisícom, ku ktorým by ste použili minery v sekcii Reporty). A presne od toho je tu Domain profiler.

Domain profiler

Tento nástroj profiluje detailné informácie o doménach, ich výskyte vo vyhľadávačoch, inzercii, návštevnosti a mnoho ďalšieho. Slúži predovšetkým k rýchlemu prehľadu nad doménou alebo k tvorbe content gap analýzy.

Aké dáta poskytuje

Domain profiler čerpá dáta z internej databázy Marketing Mineru, ktorá každý mesiac kumuluje informácie z click-stream dát (dáta tretích strán o chovaní používateľov) a výsledkov vyhľadávaní Google na najhľadanejšie dotazy. K aktualizácii dát v profileroch dochádza počas prvého týždňa každého mesiaca.

Každý mesiac teda prebehne obnova tejto databázy, v ktorej aktuálne aktualizujeme mesačne výsledky vyhľadávaní Google v nasledujúcich približných objemoch:

 • Slovensko: cca. 1 mil. hľadaných dotazov
 • Česká republika: cca. 2 mil. hľadaných dotazov
 • Polsko: cca. 8 mil. hľadaných dotazov

Z týchto dát vychádzame pri profilácii domén a ich histórie.

Sekcie domain profileru a ich popis

Nižšie nájdete popis jednotlivých sekcii Domain profileru:

Návštevnosť webu

Odhady pre návštevnosť webu sú v Marketing Mineri preberané z nástroja Alexa. Ten používa pre hodnotenie návštevnosti domén vlastnú metriku, nazývanú Alexa Rank. Táto metrika určuje, koľkáty na svete je web, z hľadiska návštevnosti a vďaka nej (a jej vývoju) sa tak dá odhadovať návštevnosť daného webu.

Nie vždy sú odhady návštevnosti blízko realite, ale nakoľko má Alexa v podobných odboroch podobný rozsah panelistov (sledovaných používateľov), tak je pravdepodobné, že pokiaľ má málo skreslené odhady pre jeden tematický web, bude mať podobne skreslené dáta aj iný web rovnakej témy.

Dobrým doporučením je pozrieť sa na vlastný web, ku ktorému máte detailné informácie. K nemu porovnávať odhad návštevnosti z Alexa ranku a podľa neho odhadovať aj reálnu návštevnosť svojich konkurentov.

Alexa tiež poskytuje základné informácie o chovaní používateľov na webe, ktoré môžete v Marketing Mineri nájsť v boxoch pod grafom návštevnosti. Jedná sa o nasledujúce metriky:

 • Priemerná doba na webe: Priemerná doba návštevy, ktorú používateľ strávi na vloženej doméne.
 • Bounce rate: Percentuálna miera používateľov, ktorí prišli na web, nenavštívili žiadnu ďalšiu stránku a opäť odišli.
 • Počet stránok/návštevu: Priemerný počet zobrazených stránok na jednu návštevu.
 • Najdôležitejšie krajiny: Najdôležitejšie krajiny (zeme), z ktorých chodí návštevnosť na doménu.
 • Medzery v kľúčových slovách: Výcuc najdôležitejších kľúčových slov, cez ktoré chodia používatelia na konkurenčné domény, ale nechodia na zadaný web.

Viditeľnosť vo vyhľadávačoch

Organická návštevnosť Domain profiler

Každý mesiac Marketing Miner prechádza veľké množstvo hľadaných kľúčových slov, ktoré ukladá do databázy. V sekcii viditeľnosť vo vyhľadávačoch môžete nájsť výpis kľúčových slov, na ktoré sa doména objavila v prvých 100 výsledkoch vyhľadávania alebo reklamách (zoradené podľa odhadovaného prínosu návštevnosti z dotazu).

Táto sekcia je rozdelená na dve subsekcie:

 • Organická návštevnosť: Kľúčové slová, na ktoré bola doména zachytená medzi organickými výsledkami vyhľadávaní.
 • Platená návštevnosť: Kľúčové slová, na ktoré bola zachytená reklama vloženej domény.

Každá z týchto tabuliek obsahuje nasledujúce informácie:

 • Kľúčové slovo: Kľúčové slovo, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
 • SERP rozšírenia: Rozšírenia výsledkov vyhľadávaní. Ich zoznam môžete nájsť tu.
 • Odhadovaná návštevnosť: Odhadovaná návštevnosť, ktorú danej doméne pozícia na kľúčové slovo privádza (vypočítava sa podľa odhadovaného CTR a hľadanosti dotazu).
 • Pozícia: Pozícia, na ktorej bola doména nájdená.
 • Hľadanosť: Mesačná hľadanosť kľúčového slova vo vyhľadávači Google.
 • Vstupná stránka: Nájdená vstupná stránka domény vo výsledkoch vyhľadávaní.
 • Počet výsledkov vyhľadávaní: Počet výsledkov vyhľadávaní vyhľadávača Google.

Kľúčové slová si potom môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť všetky dáta a ďalej analyzovať v Exceli.

Dáta z výsledkov vyhľadávaní sa dajú použiť predovšetkým pre vytvorenie tzv. Content gap analýzy, ktorá odhaluje, na aké dotazy je dobre vidieť konkurencia, ale používateľská doména nie je.

Ďalšou možnosťou využitia sú: analýza najdôležitejšie obsahu, ktorý privádza návštevnosť z vyhľadávaní (u vlastnej alebo konkurenčnej domény), analýza dotazov, na ktoré inzeruje konkurencia, analýza kľúčových slov a identifikácia kľúčových slov so špecifickým rozšírením vo výsledkoch vyhľadávaní.

Odkazový profil

Dáta o odkazovom profile čerpá Marketing Miner z nástroja Ahrefs, čo je asi najväčšia databáza odkazov na svete. Z tohto zdroja zobrazujeme základné informácie o odkazovom profile webu, ktoré sú:

 • Počet odkazujúcich domén: Počet samostatných domén, z ktorých vedie odkaz na vloženú doménu.
 • Počet odkazov: Počet spätných odkazov, vedúcich na doménu (odporúčame používať skôr metriku Počet odkazujúcich domén a túto metriku brať skôr ako informačnú).
 • Distribúcia typu odkazov: Graf distribúcie typu odkazov (obrázky, presmerovania, iframe,…).
 • Pomer dofollow odkazov: Koľko percent odkazov, smerujúcich na doménu, obsahuje atribút nofollow, vďaka ktorému sa neprenáša link juice.

Technológie webu

Na základe zdrojového kódu a požiadavkov, ktoré web odosiela, sa Marketing Miner snaží zistť čo najviac o technológiách, ktoré sa na doméne používajú.

Táto sekcia zobrazuje detailné informácie o tom, čo sme boli schopný detekovať.

Podobné weby

Sekcia, ktorá zobrazuje najpodobnejšie weby na základe prekryvu ich návštevníkov.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Keyword profiler
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.