Validace kódu jako takového může pomoct robotům vyhledávačů efektivněji zpracovávat obsah webu a zároveň předchází chybám ve vykreslování obsahu v různých prohlížečích. K jeednorázové kontrole validity URL lze použít W3C validátor od World Wide Web Consortium. Co ale dělat v případě, že jste dokončili web a chcete jej zkontrolovat celý najednou, abyste zjistili, jestli některé stránky/pohledy nevykazují mnohem větší množství chyb než jiné?

Přesně od toho je tu miner Validator v rámci sekce URL minerů. Ten na vstup potřebuje dataset URL, které chce uživatel kontrolovat a postupně se dotazuje na W3C a uživateli na výstup vrací počet chyb a varování pro dané URL.

Výběr vstupních URL

Nejprve uživatel na vstup vloží dataset URL. Asi nejjednodušší možností je vložit celou sitemap, kterou si Marketing Miner zpracuje a vyparsuje z ní všechny URL:Poté uživatel vybere tlačítko Vybrat minery.

Výběr minerů

V druhém kroku uživatel zaškrtne miner Validity checker, který dotazy na W3C provádí. Poté stiskne tlačítko Získat data.

Analýza výstupů

Miner poté postupně vezme všechny URL a získá data z W3C API. Na výstup poté uživateli vrátí report, podobný tomuto:

Ukázka výstupního reportu

Popis sloupců

Validation warnings: Počet nalezených varování v testu validace od W3C.
Validation errors: Počet nalezených chyb v testu validace od W3C.

Práce s výstupy

Výstupní data je poté dobré projít a u URL, které vracejí větší počet chyb nebo varování, než ostatní URL, poté ručně vložit do nástroje na validace od W3C a zjistit, kde přesně co dané chyby způsobje a jestli je třeba je opravit.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.