Validácia zdrojového kódu

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 1 min
Štítky:

Validácia kódu ako takého môže pomôcť vyhľadávačom efektívnejšie spracovávať obsah na webe a zároveň predchádza chybám vo vykresľovaní obsahu v rôznych prehliadačoch. Na jednorazovú kontrolu validity je možné použiť W3C validátor od World Wide Web Consortium, avšak Miner v Marketing Mineri vám pomôže skontrolovať celý web naraz.

Využitie v praxi

Miner využijete v prípade, ak ste dokončili web a chcete ho celý naraz skontrolovať, aby ste zistili, či niektoré stránky nevykazujú omnoho väčšie množstvo chýb než iné.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte URL. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam URL, pri ktorých chcete skontrolovať validáciu kódu.

W3C hromadná validácia URL adries

Ak potrebujete analyzovať všetky stránky na webe a máte k dispozícii sitemapu, môžete do nástroja vložiť jej odkaz. To urobíte tak, že sa v ľavej časti vstupného boxu prekliknete na sekciu Nahrať z URL.

Vloženie vstupných dát W3C validácia

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Analýza URL kliknite na Miner Validácia. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.

W3C Validácia miner

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

  • Validation warnings: Počet nájdených varovaní v teste validácie od W3C.
  • Validation errors: Počet nájdených chýb v teste validácie od W3C.

Analýza výstupu

Výstupné dáta odporúčame prejsť. URL adresy, ktoré vracajú väčší počet chýb alebo varovaní než ostatné URL ručne vložte do nástroja na validácie od W3C. Následne zistite, čo presne dané chyby spôsobuje a či je potrebné ich opraviť.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Konkurenčnosť kľúčových slov
Ďalší: Vstupná stránka
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.