Strukturovaná data (schema.org) poskytují vyhledávačům informace o webové stránce a o obsahu této stránky. Jejich využití je různé, ale abychom byli konkrétnější, může jít o lokalitu, produkty nebo fotky receptů ve výsledcích vyhledávání.Strukturovaná data pomáhají především se zviditelněním vaší stránky ve výsledcích vyhledávání, což může vést ke zvýšení CTR.

Využití v praxi

Miner Structured Data Checker vám pomůže zjistit, zda jsou na konkrétní URL nasazena strukturovaná data a pokud ano, o jaký typ dat jde. Tento Miner využijete v případě:

Chcete-li zkontrolovat použití strukturovaných dat na vašem webu po úvodní implementaci a po různých úpravách na webu, které by je mohly ovlivnit. K průběžnému sledování chyb můžete využít report Structured Data v Google Search Console.
Chcete-li zjistit, jaká strukturovaná data používá vaše konkurence, abyste se od ní mohli inspirovat.

Vložení vstupních dat

Začněte tím, že na úvodní stránce kliknete na Vytvořit report a na vstupu zadáte URL. Následně na vstup napíšete nebo zkopírujete seznam URL, u kterých potřebujete zkontrolovat nasazení strukturovaných dat.Pokud potřebujete analyzovat všechny stránky na webu a máte k dispozici sitemapu, můžete do nástroje vložit její odkaz. To uděláte tak, že se v levé části vstupního boxu prokliknete na sekci Nahrát z URL.Aby byl váš report jednoduše identifikovatelný, je dobré ho pojmenovat. Stačí kliknout na pole Název reportu.

Následně stačí kliknutím na vlajku vybrat zemi, pro kterou chcete získat data. Po kliknutí na Další krok se dostáváte na volbu Mineru.

Volba Mineru

V sekci Analýza URL klikněte na Miner Structured Data Checker. Nic dalšího není potřeba nastavovat. Pokračujte kliknutím na tlačítko Získat data.Ukázka výstupu

📊 Výstupní report

Popis sloupců

Input: URL, kterou jste vložili na vstupu.
Structured data found: Informace, zda byly na stránce nalezeny strukturovaná data.
Markup type: Typ nalezeného značkování.
Found entities: Typ nalezených strukturovaných dat.
Status: Stav nasazení strukturovaných dat.

Analýza výstupu

Zkontrolujte, zda jsou všechny nasazeny strukturovaná data v pořádku. Ve sloupci, kde vám svítí "yes", by měl být současně status "ok". Pokud se ve sloupci nachází jiný stav, opravte chyby a URL znovu zkontrolujte. Specifické chyby ve strukturovaných datech můžete debuggovat pomocí nástroje Structured Data Testing Tool od Google.
Zkontrolujte řádky s hodnotou "no", kde strukturované data nejsou nasazena, ale měla by být.
Při analýze konkurence se zaměřte na typ nalezených strukturovaných dat a inspirujte se, zda jsou některé z nich použitelné i pro vás.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.