Dostupnost domén

Naposledy změněno: 18.10.2022
Doba čtení: 3 min
Štítky:

V případě, že si potřebujete hromadně ověřit dostupnost většího počtu domén, pomůže vám Miner Dostupnost domén. Ten vám ve výsledném reportu ukáže, která doména je stále volná a která je již obsazena jiným majitelem.

Využití v praxi

Tento Miner využijete například pokud hledáte vhodnou doménu pro váš nový web nebo blog. V případě, že máte několik nápadů na novou doménu, pravděpodobně si budete chtít nejprve ověřit, které z těchto nápadů jsou volné a které ne.

Co je doména?

Stručně řečeno, doména je uživatelsky přívětivý název webu pro uživatele. Místo toho, abyste museli zadávat do prohlížeče IP adresu serveru (například 47.99.255.253), stačí zadat název domény (např. marketingminer.com), což je pro uživatelsky mnohem přijatelnější forma.

Každá doména v tom případě ale může připadnout pouze jednomu vlastníkovi/webu a proto je o krátké nebo dobře zapamatovatelné domény velký zájem.

Úrovně domény 

Doména sa skladá z více úrovní a jednotlivé úrovně se od sebe oddělují tečkou.

úrovně domény

Nejvyšší úroveň je tzv. TLD (Top Level Domain – např. .cz) a může být buď:

  • národní – .sk, .cz, .pl, .hu
  • generická – .com, .net, .org, .eu 

Za ní následuje doména druhé úrovně (např. marketingminer.com). Právě s doménami druhé úrovně se střetáváme nejčastěji a je to i to, co si většina lidí pod slovem “doména” představí.

Doména třetí úrovně se jinak nazývá i subdoména (např. help.marketingminer.com).

Výběr názvu domény

Na výběr názvu domény se vyplatí vyhradit si dostatek času. Doména by měla být krátká, lehko vyslovitelná (pro případ, že budete inzerovat v TV nebo rádiu) a dobře zapamatovatelná.

Často je zvykem v názvu domény používat klíčové slovo, na které chce být daný web vidět ve vyhledávačích. Tato praktika má ale naprosto minimální dopad a vyhledávače již dnes názvu domény nedávají příliš vlivu (oproti její autoritě). Proto nedoporučujeme vybírat doménu na základě klíčových slov, ale na základě výše uvedených bodů (krátkost, zapamatovatelnost, vyslovitelnost).

Volné domény

Volné domény jsou takové, které zatím nemá nikdo zaregistrované a můžete si je tak zaregistrovat pro vlastní použití. Na ověření volné domény nestačí napsat její název do prohlížeče. Často se totiž stává, že na doméně neběží žádný obsah a je pouze “zaparkovaná”.

Na ověření volnosti se používají nástroje (například Marketing Miner), které jsou napojené na databázi registrů domén. Registr domén je organizace, která je pověřena správou doménové koncovky (například .cz).

Každý takový registr má svou databázi, kterou pravidelně aktualizuje kdykoli někdo zaregistruje doménu. Českou národní doménu (.cz) například spravuje organizace CZ-NIC.

Expirované domény

Expirovaná doména je taková, která byla dříve zaregistrovaná (někdo ji používal), ale její majitel nezaplatil poplatek za prodloužení její platnosti. Tím pádem se po určité ochranné době stane doménou volnou k registraci.

Pokud tedy nemůžete najít žádné dobré volné domény, můžete počkat na jejich expiraci a pokusit se je odchytit (zaregistrovat doménu po její expiraci). Službu odchycení domény nabízí někteří prodejci domén, jako například Subreg.cz.

Údaje o tom, kdy různé domény expirují, můžete nalézt na této stránce:

https://www.expireddomains.net/backorder-expired-domains/

Seznam již expirovaných domén pak naleznete například zde:

https://www.expireddomains.net/deleted-domains/

Jak využít expirované domény?

Možností, jak využít expirované domény, je více:

  • Obnovit obsah – podívat se pomocí nástroje archive.org na to, jaký obsah se dříve na doméně nacházel a inspirovat se pomocí něj k obnovení obsahu domény
  • Přesměrovat – pomocí 301 přesměrovat obsah, který dříve na doméně byl, na odpovídající obsah na vašem již existujícím webu. I v tomto případě hodně pomůže znát obsah starých URL z nástroj web.archive.org.
  • Vytvořit microsite – vytvořit menší web, který charakterizuje bývalý obsah na doméně a z něj se odkazovat na váš současný web
  • Prodat – v případě odchytu zajímavé domény, ji můžete někomu prodat

Pojďme se podívat na to, jak hromadně ověřit dostupnost domén.

Jak na hromadné ověření dostupnosti domény

Začněte tím, že po přihlášení se do vašeho účtu v Marketing Mineru, přejdete vpravo nahoře na tlačítko Vytvořit report. Budeme řešit ověření domén, abychom našli ty volné, proto jako vstup zvolte Domény.

hromadné ověření dostupnosti domén - vložení dat

Pokud máte domény někde pohromadě, nemusíte je kopírovat, ale můžete jednoduše importovat celý soubor se seznamem. To uděláte tak, že se v levé části vstupního boxu prokliknete na sekci Nahrát soubory.

Ověření dostupnosti domén - sitemap

Aby byl váš report jednoduše identifikovatelný, je dobré ho pojmenovat. Stačí kliknout na pole Název reportu.

Následně stačí kliknutím na vlajku vybrat zemi, pro kterou chcete získat data. Po kliknutí na Další krok se dostáváte na volbu Mineru.

Volba Mineru

V sekci Informace o vlastníkovi / doméně klikněte na Miner Dostupnost domén. Nic dalšího není potřeba nastavovat. Pokračujte kliknutím na tlačítko Získat data.

dostupnost domén miner

Ukázka výstupu

Popis sloupců

  • Input: Doména, kterou jste zadali na vstupu.
  • Domain availability: Ověření, zda je doména volná.

Možné stavy a chybové kódy ve sloupci Domain availability:

Taken = doména není volná.
Available = doména je volná.
NODATA = DNS server vrátil odpověď bez dat.
FORMERR = Požadavek na DNS server byl nesprávně naformátován.
SERVFAIL = DNS server vrátil všeobecné selhání.
NOTFOUND = Doménové jméno se nepodařilo najít.
NOTIMP = DNS server neimplementoval požadovanou operaci.
REFUSED = DNS server odmítl požadavek.
BADQUERY = Nesprávně naformátován DNS požadavek.
BADNAME = Nesprávně naformátován název hostitele.
BADFAMILY = Nepodporovaná skupina adres.
BADRESP = Nesprávně zformátována odpověď DNS.
CONNREFUSED = Nepodařilo se kontaktovat DNS servery.
TIMEOUT = Překročen časový limit (timeout) při kontaktování DNS serverů.
EOF = Konec souboru (EOF).
FILE = Chyba při čtení souboru.
NOMEM = Nedostatek paměti.
DESTRUCTION = Kanál je zničen.
BADSTR = Nesprávně naformátovaný řetězec.
BADFLAGS = Byly zadány nelegální příkazy.
NONAME = Jméno hostitele není číselné.
BADHINTS = Byly zadány příkazy nelegálních rád.
NOTINITIALIZED = Inicializace knihovny c-ares ještě nebyla provedena.
LOADIPHLPAPI = Chyba při načítání souboru iphlpapi.dll.
ADDRGETNETWORKPARAMS = Nelze najít funkci GetNetworkParams.
CANCELLED = DNS požadavek byl zrušen.

Byl tento článek užitečný?
Ne

Další články

Další: Kategorizace webových stránek
Máte otázku? Prohledejte naši nápovědu.