Related Search

Naposledy změněno: 18.10.2022
Doba čtení: 2 min
Štítky:

Zadejte do vyhledávání jakékoliv klíčové slovo a zascrollujte na konec první stránky s výsledky vyhledávání. V této chvíli se pravděpodobně díváte na dalších několik návrhů, které souvisí s vaším vyhledávacím dotazem. Tato funkce od Google se v angličtině nazývá Related search.

Related search ukázka Google

Stejnou funkci naleznete také na Seznamu.

related search Seznam

Abyste tyto návrhy nemuseli získávat z vyhledávače manuálně, můžete využít Marketing Miner, který to udělá za vás a ke každému klíčovému slovu vám poskytne až 8 souvisejících návrhů na klíčová slova.

Miner Related Search je hodně podobný Mineru Návrhy klíčových slov. Samotná funkce je sice odlišná, ale praktické využití obou Minerů a následná práce s výstupem je téměř totožná.

Co je návrh klíčových slov

Návrh klíčových slov (nebo také související dotazy) je funkcionalita vyhledávačů, kterou uživatelům představují podobné dotazy, které se týkají jejich vyhledávání a byly dříve vyhledávany.

Rozdíl mezi souvisejícími dotazy z vyhledávačů a našeptávači

Oproti návrhům z našeptávačů, se návrhy klíčových slov ve spodní části vyhledávání orientují kolem na podobná témata. Nejde tedy o doplnění pravděpodobného dotazu, který chtěl uživatel do vyhledávače vložit, ale o výčet podobných témat, která ve spojení s vloženým dotazem, uživatelé často hledají.

Tato podobná témata sama o sobě nemusí vůbec obsahovat vložené klíčové slovo. Mohou být jenom odvozeným návrhem, který se týká jiného tématického celku. Příkladem může být dotaz město praha, kde se v návrzích objevují i dotazy jako magistrát hlavního města odbor dopravy apod.

Využití v praxi

Tento Miner využijete:

  • Když pracujete na analýze klíčových slov. Související klíčová slova jsou dalším nástrojem, jak získat a nasbírat co nejvíce dat. Více v návodu na analýzu klíčových slov.
  • Když hledáte inspiraci na nový článek. Pokud se neumíte rozhodnout, o čem byste mohli psát, protože téma, kterému se věnujete, je příliš obsáhlé nebo naopak ho už máte detailně pokryté, zkuste se inspirovat souvisejícími klíčovými slovy. Ta vám poradí, co je v souvislosti s vaším tématem zvykem vyhledávat.
  • Když hledáte inspiraci na jakýkoliv nový obsah. Ať už pro sociální sítě nebo emailing. Související dotazy vás navedou, jak vaši uživatelé vyhledávají a napoví vám i to, jak při vyhledávání přemýšlejí.

Pojďme se podívat na to, jak s Minerem pracovat.

Vložení vstupních dat

Začněte tím, že na úvodní stránce kliknete na Vytvořit report a na vstupu zadáte Klíčová slova. Následně na vstup napíšete nebo zkopírujete seznam klíčových slov, ke kterým chcete získat související klíčová slova z Googlu.

Related search vložení dat

Aby byl váš report jednoduše identifikovatelný, je dobré ho pojmenovat. Stačí kliknout na pole Název reportu.

Následně stačí kliknutím na vlajku vybrat zemi, pro kterou chcete získat data. Po kliknutí na Další krok se dostáváte na volbu Mineru.

Volba Mineru

V sekci Návrh a získávaní nových frází klikněte na Miner Related Search. Nic dalšího není potřeba nastavovat. Pokračujte kliknutím na tlačítko Získat data.

Related search miner

Ukázka výstupu

Popis sloupců

  • Input: Klíčové slovo, ke kterému jste získávali související návrhy z vyhledávače.
  • Source: Zdroj, ze kterého byla související klíčová slova stažena. V případě České republiky jde o Google a Seznam.
  • Related Search: Související klíčové slovo.

Analýza výstupu

Návrhy souvisejících klíčových slov můžete využít pro analýzu klíčových slov nebo jako návrh pro nový článek či vstupní stránku na webu. Určitě si ale nejprve zjistěte, jaká je hledanost jednotlivých klíčových slov, abyste věděli, zda má vůbec smysl se jimi zabývat.

Byl tento článek užitečný?
Ne

Další články

Další: Konkurenčnost klíčových slov
Máte otázku? Prohledejte naši nápovědu.