Related Search

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 2 min
Štítky:

Zadajte do vyhľadávania akékoľvek kľúčové slovo a scrollujte na koniec prvej stránky s výsledkami vyhľadávania. V tejto chvíli sa pravdepodobne pozeráte na ďalších niekoľko návrhov, ktoré súvisia s vaším vyhľadávaným kľúčovým slovom. Táto funkcia od Googlu sa v angličtine nazýva Related search.

Related search ukážka Google

Aby ste tieto návrhy nemuseli získavať z vyhľadávača manuálne, môžete využiť Marketing Miner, ktorý to urobí za vás a ku každému kľúčovému slovu vám poskytne až 8 súvisiacich návrhov na kľúčové slová.

Miner Related Search je veľmi podobný Mineru Návrhy kľúčových slov. Samotná funkcia je síce odlišná, ale praktické využitie oboch Minerov a následná práca s výstupom je takmer totožná.

Čo je návrh kľúčových slov

Návrh kľúčových slov (alebo tiež súvisiace dotazy) je funkcionalita vyhľadávačov, ktorou používateľom predstavujú podobné dotazy, ktoré sa týkajú ich vyhľadávania a boli predtým vyhľadávané.

Rozdiel medzi súvisiacimi dotazmi z vyhľadávačov a našepkávača

Oproti návrhom z našepkávačov, sa návrhy kľúčových slov v spodnej časti vyhľadávania orientujú okolo podobných tém. Nejde teda o doplnenie pravdepodobného dotazu, ktorý používateľ do vyhľadávača vložil, ale o výpočet podobných témat, ktoré v spojení s vloženým dotazom, používatelia často hľadajú.

Tato podobná témy samy o sebe nemusia vôbec obsahovať vložené kľúčové slovo. Môžu byť iba odvodeným návrhom, ktorý sa týka iného tematického celku. Príkladom môže byť dotaz mesto bratislava, kde sa v návrhoch objavujú aj dotazy ako magistrát bratislava tlačivá a podobne.

Využitie v praxi

Tento Miner využijete:

  • Keď pracujete na analýze kľúčových slov. Súvisiace kľúčové slová sú ďalším nástrojom, ako získať a nazbierať čo najviac dát. Viac v návode na analýzu kľúčových slov.
  • Keď hľadáte inšpiráciu na nový článok. Ak sa neviete rozhodnúť, o čom by ste mohli písať, pretože téma, ktorej sa venujete, je príliš obsiahla alebo naopak ju už máte detailne pokrytú, skúste sa inšpirovať súvisiacimi kľúčovými slovami. Tie vám poradia, čo sa v súvislosti s vašou témou zvykne vyhľadávať.
  • Keď hľadáte inšpiráciu na akýkoľvek nový obsah. Či už pre sociálne siete alebo emailing. Súvisiace vyhľadávanie vás môže naviesť k tomu, ako vaši používatelia vyhľadávajú a hlavne k tomu, ako pri vyhľadávaní premýšľajú.

Poďme sa pozrieť na to, ako s Minerom pracovať.

Vloženie vstupných dát

Začnite tým, že na úvodnej stránke kliknete na Vytvoriť report a na vstupe zadáte Kľúčové slová. Následne do schránky napíšete alebo skopírujete zoznam kľúčových slov, ku ktorým chcete získať súvisiace kľúčové slová z Googlu.

Related search vloženie dát

Aby bol váš report jednoducho identifikovateľný, je dobré ho pomenovať. Stačí kliknúť na pole Názov reportu.

Následne stačí kliknutím na vlajku vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať dáta. Po kliknutí na Ďalší krok sa dostávate na voľbu Minera.

Voľba Minera

V sekcii Návrh a získavanie nových fráz kliknite na Miner Related Search. Nič ďalšie nie je potrebné nastavovať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Získať dáta.

Related search miner

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

  • Input: Kľúčové slovo, ku ktorému ste získavali súvisiace návrhy z vyhľadávača.
  • Source: Zdroj, z ktorého boli súvisiace kľúčové slová stiahnuté. V prípade Slovenska ide len o Google.
  • Related Search: Súvisiace kľúčové slovo.

Analýza výstupu

Návrhy súvisiacich kľúčových slov môžete využiť pre analýzu kľúčových slov alebo ako návrh na nový článok či vstupnú stránku na webe. Určite si ale najprv zistite, aká je hľadanosť jednotlivých kľúčových slov, aby ste vedeli, či má vôbec zmysel sa nimi zaoberať.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Ďalší: Konkurenčnosť kľúčových slov
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.