Dostupnosť domén

Naposledy zmenené: 20.09.2023
Doba čítania: 3 min
Štítky:

V prípade, že si potrebujete hromadne overiť dostupnosť väčšieho počtu domén, pomôže vám Miner Dostupnosť domén. Ten vám vo výslednom reporte ukáže, ktorá doména je stále voľná a ktorá je už obsadená iným majiteľom.

Využitie v praxi

Tento Miner využijete napríklad, keď hľadáte vhodnú doménu pre váš nový web alebo blog. V prípade, že máte viacero nápadov na novú doménu, pravdepodobne si budete chcieť najprv overiť, ktoré z týchto nápadov sú voľné a ktoré nie.

Čo je doména? 

Stručne povedané doména je používateľsky prívetivý názov webu. Miesto toho, aby ste museli zadávať do prehliadača IP adresu váš servera (napr. 47.99.255.253), stačí zadať názov domény (napr. marketingminer.com). Je to teda pre používateľov prijateľnejšia forma. 

To znamená, že každá doména môže pripadnúť iba jednému vlastníkovi/webu a preto je o krátke alebo dobre zapamätateľné domény tak veľký záujem.

Úrovne domény 

Doména sa skladá z viacerých úrovní a jednotlivé úrovne sa od seba oddeľujú bodkou.

úrovne domény

Najvyššia je prvá úroveň, tzv. TLD (Top Level Domain – napr. .sk) a môže byť buď:

 • národná – .sk, .cz, .pl, .hu
 • generická – .com, .net, .org, .eu 

Za ňou nasleduje doména druhej úrovne (napr. marketingminer.com) – práve s doménami druhej úrovne sa stretávame najčastejšie a to je to, čo si ľudia pod slovom doména predstavujú. 

Doména tretej úrovne sa nazýva aj subdoména (napr. help.marketingminer.com)

Výber názvu domény

Na výber názvu domény sa určite oplatí vyhradiť si dostatok času. Doména by mala byť krátka, ľahko vysloviteľná (pre prípad, že budete inzerovať v TV alebo rádiách) a jednoducho zapamätateľná pre vašich budúcich návštevníkov. 

Často je zvykom v názvu domény používať kľúčové slovo, na ktoré chce byť daný web vidieť vo vyhľadávačoch. Táto praktika má ale minimálny dopad na vyhľadávače a už dnes názvu domény nedávajú príliš veľký vplyv (oproti napríklad jej autorite). Preto neodporúčame vyberať doménu na základe kľúčových slov, ale na základe vyššie uvedených bodov (krátkosť, zapamätateľnosť, vysloviteľnosť).

Voľné domény

Voľné domény sú tie, ktoré nemá nikto zaregistrované a môžete si ich zaregistrovať. Na overenie voľnej domény nestačí napísať jej názov do prehliadača. Často sa totiž stáva, že na doméne nebeží žiadny obsah a je iba “zaparkovaná”. 

Na overenie, či je doména voľná sa používajú nástroje (napríklad Marketing Miner), ktoré sú napojené na databázy registrov domén. Register domény je organizácia, ktorá je poverená správou doménovej koncovky (napríklad .sk). 

Každý takýto register má svoju databázu, ktorú pravidelne aktualizuje (akonáhle niekto zaregistruje doménu, označí sa v databáze ako obsadená, príp. akonáhle exspirujú nejaké domény, označia sa ako voľné domény, ktoré je možné zaregistrovať). 

Slovenskú národnú doménu (.sk) spravuje organizácia SK-NIC

Exspirované domény

Exspirovaná doména, je taká, ktorá bola zaregistrovaná, ale jej majiteľ nezaplatil poplatok za predĺženie platnosti na ďalšie obdobie. Tým pádom sa po určitej ochrannej dobe stane doména voľnou na zaregistrovanie.  

Pokiaľ neviete nájsť žiadne voľné domény, môžete počkať na ich exspiráciu a pokúsiť sa ich odchytiť (zaregistrovať doménu po jej exspirovaní). Služby na odchytenie domény ponúka niekoľko predajcov domén, ako napríklad:

 • Subreg
 • Aftermarket
 • Domenolap

Údaje o tom, kedy exspiruje doména nájdete na: https://www.expireddomains.net/backorder-expired-domains/

Zoznam už exspirovaných domén nájdete tu: https://www.expireddomains.net/deleted-domains/

Ako využiť exspirované domény?

Možností, ako využiť exspirované domény je viacero:

 • Obnoviť obsah – pozrieť si pomocou archive.org aký obsah sa na danej doméne nachádzal, inšpirovať sa ním a vytvoriť aktualizovaný obsah. 
 • Presmerovať – pomocou 301 presmerovať obsah, ktorý predtým na doméne bol, na relevantný obsah na vašom už existujúcom webe. Aj v tomto prípade veľmi pomôže poznať obsah starých URL z nástroja web.archive.org
 • Vytvoriť microsite – vytvoriť microsite, ktorý charakterizuje danú doménu a z nej smerovať odkazy na váš hlavný web..
 • Predať – v prípade odchytenia zaujímavej domény môžete na nej zarobiť predajom. 

Poďme sa teda pozrieť na to, ako hromadne overiť dostupnosť domén.

Ako na hromadné overenie dostupnosti domény

Začnite tým, že po prihlásení sa do Marketing Mineru prejdete vpravo hore na tlačidlo Vytvoriť report. Následne zvoľte funkciu Dostupnosť domén a vpravo zvoľte krajinu, pre ktorú chcete dáta spracovať a kliknite na Ďalší krok.

Dostupnosť domén

V tomto kroku si môžete pomenovať daný report a pridať štítky. Následne vložte jednotlivé domény na vstup. Na výber máte 4 rôzne možnosti:

 • Pridať manuálne – vložíte jednotlivé domény pod seba
 • Import zo súboru – nahráte súbor, v ktorom máte jednotlivé domény
 • Import z URL – vložíte URL adresu, na ktorej sa nachádza súbor so zoznamom domén
 • Import z externých nástrojov – môžete na vstup vložiť Google Sheets, v ktorom máte zoznam domén

Následne už iba klikntie na tlačidlo Importovať dáta.

Vložte domény na vstup

Po naimportovaní dát skontrolujte, či sú domény správne vložené a môžete kliknúť na Spracovať dáta.

V tom momente začne Marketing Miner overovať dostupnosť jednotlivých domén. Stránku môžete kľudne zavrieť, spracováva sa to v cloude, akonáhle sa report spracuje, príde vám o tom e-mail.

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

 • Input: Doména, ktorú ste zadali na vstupe.
 • Domain availability: Overenie, či je doména voľná.

Možné stavy a chybové kódy v stĺpci Domain availability:

Taken = doména nie je voľná.
Available = doména je voľná.
NODATA = DNS server vrátil odpoveď bez dát.
FORMERR = Požiadavka na DNS server bola nesprávne naformátovaná.
SERVFAIL = DNS server vrátil všeobecné zlyhanie.
NOTFOUND = Doménové meno sa nepodarilo nájsť.
NOTIMP = DNS server neimplementoval požadovanú operáciu.
REFUSED = DNS server odmietol požiadavku.
BADQUERY = Nesprávne naformátovaná DNS požiadavka.
BADNAME = Nesprávne naformátovaný názov hostiteľa.
BADFAMILY = Nepodporovaná skupina adries.
BADRESP = Nesprávne naformátovaná odpoveď DNS.
CONNREFUSED = Nepodarilo sa kontaktovať DNS servery.
TIMEOUT = Prekročený časový limit (timeout) pri kontaktovaní DNS serverov.
EOF = Koniec súboru (EOF).
FILE = Chyba pri čítaní súboru.
NOMEM = Nedostatok pamäte.
DESTRUCTION = Kanál je zničený.
BADSTR = Nesprávne naformátovaný reťazec.
BADFLAGS = Boli zadané nelegálne príkazy.
NONAME = Meno hostiteľa nie je číselné.
BADHINTS = Boli zadané príkazy nelegálnych rád.
NOTINITIALIZED = Inicializácia knižnice c-ares ešte nebola vykonaná.
LOADIPHLPAPI = Chyba pri načítaní súboru iphlpapi.dll.
ADDRGETNETWORKPARAMS = Nepodarilo sa nájsť funkciu GetNetworkParams.
CANCELLED = DNS požiadavka bola zrušená.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Ďalší: DNS Info
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.