Čo je SERP visibility

Naposledy zmenené: 13.10.2020
Doba čítania: 1 min
Štítky:

Pozície vo vyhľadávačoch sú jedna vec, ale ako si udržiavať prehľad nad ich vývojom, keď ich máte stovky alebo tisíce? V takom prípade vám ani súhrnná zmena pozícií nič nepovie, pretože neviete, či išlo o prepad dôležitých dotazov s vysokou hľadanosťou z predných pozícií alebo či išlo o nehľadané dotazy a prepady z 50. na 60. pozíciu.

Presne z tohoto dôvodu Marketing Miner používa metriku SERP visibility, ktorá vyjadruje odhadovanú návštevnosť, ktorú môžu merané dotazy prinášať.

Ako sa počíta SERP visibility?

Táto metrika vyjadruje odhadovanú mesačnú návštevnosť z meraných dotazov projektu. Vypočítava sa ako pomer medzi hľadanosťou dotazu a mierou prekliku pozície, na ktorej sa nachádza.

Výstupom pri projektoch je teda metrika, ktorá reflektuje výkyvy pozícií na základe ich potentciálu. Prepad z 1. na 3. pozíciu vo výsledkoch vyhľadávaní pre hľadaný dotaz tak má omnoho väčšie dopady na metriku SERP visibility než prepad z 50. na 53. pozíciu.

Ako ste vypočítali CTR pozícií?

Mieru prekliku z jednotlivých pozícií vo výsledkoch vyhľadávaní sme odhadovali na základe zahraničných prieskumov. Tie sa snažili na základe dostupných dát odhadovať CTR pozícií vo výsledkoch vyhľadávaní.

Výstupom je nasledujúca tabuľka, zobrazujúca odhadovanú mieru prekliku jednotlivých pozícií vo vyhľadávačoch:

Vyššie uvedená tabuľka slúži na výpočet SERP visibility score. Teda v prípade, že má dotaz hľadanosť 100 a web projektu sa nachádza na prvej pozícii, vypočíta sa SERP visibility k projektu ako:

100 * 0.1935 = 19.35

Prvá pozícia na daný dotaz vám teda prinesie takmer 20 návštev mesačne a presne o toto číslo sa v takom prípade zvýši metrika SERP visibility.

Ako používať SERP visibility?

Túto metriku nájdete v prehľade projektu a vyjadruje, ako si web vedie vo výsledkoch vyhľadávaní. Dajú sa ňou teda merať dopady vašich SEO aktivít bez nutnosti kontroly pozícií a prínosu jednotlivých dotazov.

Bol tento článok užitočný?
Nie

Ďalšie články

Predchádzajúci: Zoznam SERP rozšírení na Google
Ďalší: Čo je crawl budget
Máte otázku? Prehľadajte našu nápovedu.