První kroky v Marketing Mineru

Naposledy změněno: 20.09.2023
Doba čtení: 7 min
Štítky:

Marketing Miner je komplexní SEO nástroj, který vám poskytne potřebná data pro zvýšení viditelnosti ve vyhledávačích. 

V tomto návodu vám ukážeme krok za krokem, jak si nastavit Marketing Miner, v čem vám dokáže pomoci, jak získat konkrétní marketingová data a jak měřit váš úspěch v online marketingu.

Obsah: 

 1. Jak si vytvořit a nastavit projekt
 2. Hromadné zpracování dat a vytvoření prvního reportu
 3. Rychlá analýza klíčových slov a domén pomocí profilerů
 4. Analýza klíčových slov
 5. SEO audit 
 6. Link building
 7. Analýza konkurence

VIDEO: Jak začít efektivně používat SEO nástroj Marketing Miner:

Začínáme

Po registraci a přihlášení se do Marketing Mineru se vám zobrazí tato úvodní stránka, kde uvidíte všechny 3 nejdůležitější sekce nástroje:

 • Profilery
 • Reporty
 • Projekty
Domovská stránka Marketing Miner po přihlášení

Jak si vytvořit a nastavit projekt

Projekty tvoří v Marketing Mineru samostatnou sekci a jsou určené například na:

 • Pravidelné měření pozic klíčových slov ve vyhledávačích
 • Monitoring zmínek
 • Měření pozic konkurentů
 • Alerting
 • Monitoring funkčnosti zpětných odkazů

V prvním kroku je potřebné kliknout na tlačítko vpravo dole na hlavní stránce MM: Vytvořit první projekt

Vložte vaši doménu a zvolte trh, pro který chcete měřit pozice, a následně klikněte na Další krok. V tomto kroku vložte klíčová slova, pro která chcete měřit pozice, a zvolte, jak často je chcete přeměřovat (denně nebo týdně) a následně klikněte na tlačítko Vytvořit projekt.

Jakmile máte projekt vytvořený, je potřebné počkat pár minut (cca 3–5 min), až se vám k němu získají všechna potřebná data. Následně se vám zpřístupní dashboard založeného projektu, kde budete moci nastavit další sekce.

TIP: Podrobné informace, jak si založit projekt krok za krokem, najdete také v tomto článku: https://help.marketingminer.com/cs/clanek/zalozeni-a-nastaveni-projektu/.

Měření pozicí ve vyhledávačích 

Sekce Měření pozicí ve vyhledávačích slouží pro pravidelné sledování vývoje viditelnosti webu na konkrétní klíčová slova ve vyhledávání. Pomocí vývoje SERP Visibility grafu (graf, který představuje odhadovanou návštěvnost z měřených klíčových slov) můžete velmi rychle vyhodnotit, zda se vašemu projektu daří (graf narůstá), nebo nedaří (graf klesá). 

V případě, že jste při vytváření projektu zadali klíčová slova, která byste chtěli odstranit nebo je nahradit jinými, stačí když zaškrtnete checkboxy před danými slovy a následně nad tabulkou v horní části kliknete na tlačítko Akce a zvolíte Smazat vybraná klíčová slova.

Pokud byste naopak chtěli přidat nová klíčová slova, použijte tlačítko Přidat klíčová slova.

INFO: Pokud byste chtěli měřit pozice pro víc klíčových slov, doporučíme porohlédnout si náš ceník:https://www.marketingminer.com/cs/pricing. V Custom tarifu za 12 € můžete například pro 1 projekt (tj. jednu doménu) měřit pozice pro 200 slov denně nebo 1000 týdně.
TIP: Podrobné informace k sekci měření pozicí ve vyhledávačích najdete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/cs/clanek/pravidelne-mereni-pozic-ve-vyhledavacich/.

Konkurence

Sekce Konkurence slouží pro analýzu pozicí ve vyhledávačích v porovnání s konkurencí, včetně tzv. Market share (tato metrika vrací procentní hodnotu, na kolik frází se daná doména zobrazuje do 10. pozice ve výsledcí vyhledávání.)

Pro nastavení sledování konkurence stačí vlevo v menu přejít na Konkurence a následně vpravo nahoře kliknout na tlačítko Nastavení konkurence, kde specifikujete domény konkurentů (až 5 konkurentů).

Nastavení konkurence v Projektu

Druhý den při přeměřování projektu se vám následně změří pozice i pro konkurenty a vytvoří se Market Share graf. Ukázka:

Metrika Market Share

Čím vyšší je číslo v Market Share grafu, tím je vaše pozice na trhu lepší. 

TIP: Víc informací o sekci Konkurence můžete najít v tomto článku: https://help.marketingminer.com/cs/clanek/konkurence/

Monitoring zmínek 

Marketing Miner dokáže monitorovat zmínky o vaší firmě, o konkurentech nebo o konkrétním klíčovém slovu na základě dat dostupných napříč webovými stránkami (kdekoliv kde se o nich píše nebo diskutuje).

Doporučujeme sledovat následující zmínky:

 • Zmínky o vaší značce.
 • Zmínky o vaší konkurenci.
 • Zmínky o klíčových slovech, která se vztahují k vašemu byznysu.

Pro nastavení monitoringu zmínek přejděte v menu vlevo na Monitoring zmínek a následně vložte první klíčové slovo, které chcete monitorovat: 

Sekce monitoring zmínek

Jakmile přidáte první klíčové slovo do seznamu, Marketing Miner začne toto klíčové slovo monitorovat. Kdekoliv se tato zmínka objeví, MM vám pošle notifikaci na e-mail. Zmínky s jejich podrobnými informacemi jsou také viditelné v dashboardu daného projektu v sekci Monitoring zmínek. 

Pro přidání dalších klíčových slov stačí přejít na tlačítko Nastavení monitoringu vpravo nahoře a jednoduše pomocí tlačítka Přidat dotaz vložíte další klíčová slova.

TIP: Podrobné informace jak nastavit Monitoring zmínek a vysvětlení jednotlivých funkcí najdete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/cs/clanek/monitoring-zminek/.

Evidence a kontrola zpětných odkazů

Sekci Zpětné odkazy můžete využít pro evidenci získaných zpětných odkazů a pro jejich kontrolu. Kontrola zpětných odkazů je prospěšná pro všechny, kteří se aktivně (ale i pasívně) věnují link buildingu a chtějí mít pod automatickou kontrolou funkčnost daných odkazů.

V levém menu přejděte do sekce Zpětné odkazy a přidáte všechny odkazy, které chcete monitorovat. 

Sekce zpětné odkazy

Doporučujeme:

 • Monitorovat všechny dosud získané zpětné odkazy – snadno tak zjistíte, kdy někdo smaže váš odkaz. Marketing Miner vám poskytne všechny podstatné informace k odkazu včetně anchor textu, umístění odkazu a také informace, zda se jedná o dofollow nebo nofollow odkaz.
 • Pravidelně přidávat nově získané odkazy.
 • Sledovat a reagovat na změny v evidovaných odkazech.

Po pár minutách po zaevidování zpětných odkazů vám stačí obnovit stránku (Ctrl+F5) a přehled vašich odkazů bude vypadat takto:

Zpětné odkazy ukázka

Pro přidání dalších zpětných odkazů stačí přejít na tlačítko Přidat odkazy a jednoduše tak vložit další existující odkazy.

TIP: Podrobné informace jak evidovat a kontrolovat zpětné odkazy najdete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/cs/clanek/evidence-a-kontrola-odkazu/.

Marketingový plán

Marketingový plán slouží jako checklist, který vám může pomoci při spuštění vašeho projektu. Jsou to v podstatě marketingové podklady, které si můžete projít, aplikovat na váš web a následně odškrtávat úkoly, které už máte hotové.

TIP: Podrobné vysvětlení marketingového plánu je dostupné v tomto článku: https://help.marketingminer.com/cs/clanek/marketingovy-plan/.

Alerting 

Kromě pravidelného měření pozicí ve vyhledávačích byste měli na pravidelné bázi kontrolovat i změny na webu, které mohou ovlivnit pozitivní dopad vašeho projektu pro uživatele. Přesně k tomu slouží sekce Alerting.

Jakmile máte projekt vytvořený, můžete v menu vlevo přejít do sekce Alerting. Následně pomocí tlačítka Nastavení kontrolovaných URL vložíte do projektu URL adresy, na kterých chcete kontrolovat změny. 

TIP: Na kontrolu můžete přidat i konkurenční URL a budete tak mít přehled o tom, jaké změny váš konkurent na webu provádí. 
Alerting nastavení
TIP: Podrobné nastavení Alertingu najdete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/cs/clanek/alerting/

Vyzkoušejte Marketing Miner nyní:

Hromadné zpracování dat – vytvořte svůj první report

Analyzujte najednou až 100 000 klíčových slov, domén nebo URL pomocí více než 40 různých nástrojů. Data se zpracují v cloudu, takže nemusíte čekat na výstupní report, informujeme vás o jeho dokončení přes e-mail.


Princip vytváření reportů obsahuje 3 kroky

 1. V horním menu Marketing Mineru klikněte na modré tlačítko Vytvořit report a následně zvolte vstup, který bude vkládat: Klíčová slova, Domény nebo URL. V našem případě zvolíme Klíčová slova.
úvodní stránka Reportů

 1. V tomto kroku můžete do boxu vepsat klíčová slova (každé klíčové slovo na samostatný řádek) Následně vpravo zvolte trh, pro který chcete report zpracovat (na výběr více než 100+ zemí) a klikněte na Další krok.
 2. V posledním kroku zaklikněte názvy minerů (data), které chcete zpracovat. Například Hledanost klíčových slov, Návrhy klíčových slov a Konkurenčnost dotazů. Následně stiskněte Získat data a Marketing Miner začne report zpracovávat.
výběr minerů pro klíčová slova

Po pár minutách (závisí na velikosti vstupu) by měl být report zpracovaný (přijde vám o tom notifikace na e-mail) a dostanete se do výstupního reportovacího okna. V tomto okně můžete pracovat s daty (filtrovat, řadit) nebo si data můžete pomocí tlačítka Export v menu: 

 • Stáhnout do Excelu
 • Exportovat do Google Data Studio
 • Exportovat do Google Sheets
INFO: Ve free tarifu Minee můžete naráz vložit na vstup maximálně 5 klíčových slov, pokud chcete zvýšit tento limit, doporučujeme prohlédnout si ceník a zvolit si plán, který vám vyhovuje. Například v tarifu Digger můžete na vstup vložit najednou až 20 000 klíčových slov (řádků).
TIP: Podrobné informace o každém mineru v sekci Reportů a jejich využití najdete v naší nápovědě: https://help.marketingminer.com/cs/kategorie/reporty/

Rychlá analýza klíčových slov a domén pomocí profilerů

Keyword profiler

Jednou z nejpoužívanějších funkcí v Marketing Mineru je Keyword profiler. Po vložení klíčového slova do Profileru získáte k němu komplexní data:

Aktuálně máme Keyword profiler dostupný pro 5 trhů: SK, CZ, UK, US a PL. Pokud chcete získat hledanost klíčových slov pro ostatní trhy (nebo chcete získat hromadně hledanost pro tisíce slov), použijte sekci Hledanost klíčových slov v Reportech.

TIP: Podrobné informace o Keyword profiler najdete v tomto návodu: https://help.marketingminer.com/cs/kategorie/keyword-profiler-cz/

Website profiler

Podobně jako Keyword profiler, tak také Website profiler slouží na rychlé získání dat. V tomto případě domény nebo URL (nejčastěji konkurenta). 

Tento nástroj profiluje detailní informace o doménách/URL:

Website profiler Viditelnost ve vyhledávači ukázka

Kliknutím na tlačítko Stáhnout data si pohodlně stáhnete všechna tato klíčová slova (včetně všech metrik k nim) do Excelu. 

TIP: Všechny podrobné informace k jednotlivým podsekcím ve Website profilery najdete vysvětlené tady: https://help.marketingminer.com/cs/kategorie/website-profiler-cz/.

Analýza klíčových slov 

Jedním z procesů, ve kterých Marketing Miner usnadňuje práci a získává podkladová data, je analýza klíčových slov

V Marketing Mineru si můžete udělat kompletní analýzu klíčových slov pomocí využití Profilerů a Reportů, které slouží pro hromadné zpracování dat. 

Při analýze klíčových slov doporučujeme získat následující data:

 1. Hledanost a návrhy klíčových slov – Keyword profiler 
 2. Pozice ve vyhledávačích, vstupní stránky, kategorizace a konkurenčnost klíčových slov – Reporty
 3. Content Gap analýza – Website profiler 
TIP: Podrobné informace jak si udělat analýzu klíčových slov krok za krokem (včetně ukázkových výstupů od specialistů) najdete tady: https://www.marketingminer.com/cs/blog/analyza-klicovych-slov.html

SEO audit 

SEO audit (SEO analýza) je jedním ze základních kamenů úspěšného webu a často jedním z prvních kroků (vedle analýzy klíčových slov), který by SEO specialisté měli uskutečnit.

Ve zkratce jde o audit technických a obsahových prvků webu, identifikaci problémových míst, které by mohly vést ke zvýšení organické návštěvnosti a návrh jejich řešení.

TIP: Připravili jsme pro vás SEO audit checklist, díky kterému hravě zvládnete SEO audit vašeho webu i bez technických znalostí. 

Na zpracování SEO auditu v Marketing Mineru využijete sekci Reporty (URL minery). Klikněte tedy na Vytvořit report a zvolte URL.

Jako vstup zvolte vlevo Nahrát z URL, kde vložíte vaši sitemapu, například: https://www.marketingminer.com/sitemap.xml a stiskněte Upload. Díky tomu nemusíte ručně kopírovat URL adresy vašeho webu, ale Marketing Miner si je stáhne automaticky ze sitemapy vašeho webu. 

Opět zvolte trh a v dalším kroku zaklikejte minery. které se hodí na SEO audit webu. Každému se může hodit něco jiného, my doporučujeme zaklikat na začátku hlavně tyto:

Následně opět stačí stisknout Získat data a Marketing Miner začne report zpracovávat. 

TIP: Jak pracovat s výstupním reportem a jak si zpracovat SEO audit krok za krokem, najdete v našem návodu: https://www.marketingminer.com/cs/blog/seo-audit-krok-za-krokem.html

Link building

Link building je jedním z nejdůležitějších faktorů při řazení výsledků vyhledávání v případě, kdy mají vyhledávače dostatek kvalitního obsahu. Patří do skupiny off-page faktorů, což znamená, že se jedná o optimalizaci mimo vaše stránky. 

Marketing Miner vám u link buildingu pomůže následovně:

 • Konkurenční stránky – objevte stránky, které se zobrazují na stejná klíčová slova a navažte s nimi spolupráci 
 • Monitoring zmínek – objevte zmínky vašeho brandu, přes které nemáte zpětný odkaz
 • Monitoring zpětných odkazů – monitorujte si funkčnost zpětných odkazů
 • Link prospecting – tento miner vám stáhne prvních 60 výsledků vyhledávání na vámi zadaná klíčová slova
 • Contact finder – získejte hromadně kontaktní informace (e-mail a sociální sítě) k daným doménám
TIP: Podrobné informace jak na link building krok za krokem si můžete přečíst v tomto článku: https://www.marketingminer.com/cs/blog/link-building-co-to-je.html

Analýza konkurence

Marketing Miner vám v případě analýzy konkurence pomůže následujícími způsoby: 

 • Viditelnost ve vyhledávači – po zadání domény nebo URL zjistíte, na jaká klíčová slova se zobrazuje vaše konkurence ve vyhledávání a jakou má odhadovanou návštěvnost.
 • Konkurenční stránky – objevte stránky, které vám konkurují ve vyhledávání. Tuto sekci můžete využít i na link prospecting (objevení stránek, se kterými byste mohli navázat nějaké partnerství nebo získat zpětný odkaz).
 • Content gap – objevte klíčová slova, na která se zobrazují vaši konkurenti, ale vy ne.
 • Monitoring zmínek – založte si projekt a začněte monitorovat zmínky brandu vašeho konkurenta. Lehce tak zjistíte, jak o nich lidé mluví v diskusích a kde si kupují PR články. 
 • Alerting – nastavte si Alerting a sledujte, jaké změny na webu provádí váš konkurent.

Závěr

Protože jste se dostali až na závěr tohoto článku, tak pevně věřím, že jste se pomocí něho naučili pracovat s nástrojem a lépe už poznáte jednotlivé sekce a co v nich najít. Další zdroje, které vám mohou pomoci při vzdělávání:

 1. Nápověda – najdete zde vysvětlení všech funkcí a metrik nástroje.
 2. AkadeMMie – návody (často i s videem), které vám pomohou vyřešit konkrétní problém v oblasti SEO pomocí Marketing Mineru. 
 3. Blog – místo, kde najdete různé zajímavosti z oblasti SEO, marketingu nebo novinky z našeho nástroje. 
 4. Marketing Miner Youtube kanál – vhodné pro ty, kteří se rádi vzdělávají z videí.

Výběr tarifu

Marketing Miner nabízí několik různých druhů tarifů. Více podrobností naleznete v našem Ceníku.

Bezplatné představení nástroje (demo)

Pokud by vám cokoliv nebylo jasné a budete mít chvilku čas, rádi si s vámi zavoláme. Během online setkání vám představíme Marketing Miner a vysvětlíme, jak vám může pomoci ve vašem byznysu. Online hovory jsou úplně bezplatné. Stačí si vybrat vhodný den a čas: Rezervujte si termín.

Byl tento článek užitečný?
Ne

Další články

Další: Jak rozdělit CSV soubor do sloupců
Máte otázku? Prohledejte naši nápovědu.